Boklansering

Unge Muslimske Stemmer

Tirsdag 9. oktober ble fagboken "Unge Muslimske Stemmer - Om tro og ekstremisme" lansert på litteraturhuset i Oslo. I denne boken har forfatterne snakket med 90 unge muslimer over hele Norge.
Tirsdag, 16 oktober, 2018 - 09:58

 

Boken forsøker å vise en mer hverdagslig tro på islam, men utfordrer også begreper som “ekstremisme”, “sharia” og “terror”. Boken er en del av et større prosjekt, og har som hovedoppgave å avdekke hvilken motstand som finnes mot ekstremisme blant unge norske muslimer. – Dette er hovedsakelig en fagbok og målet er at flere studier kan ta den opp som pensumlitteratur, men forfatterne ønsker også at den skal være tilgjengelig for hvem som helst.

Under lanseringen hadde fem av syv forfattere møtt opp for å presentere hver sin del av arbeidet. Deretter ble boken kommentert av Usman Rhana og Alexa Døving, før en paneldebatt rundt bokens kritiske punkter. I denne saken får du høre Tiffany Linn Utvær Gasser og Idil Abdi Abdulle Mohamed, to av forfatterne av boken.