Fiskerinæringen ble satt på dagsordenen under globaliseringskonferansen. Foto: Tone Ingvaldsen.

– Unge stenges ute fra fiskerinæringen

Det var mange ulike debatter og markeringer under Globaliseringskonferansen 2018. Ett av arrangementene tok for seg fiskeri- og oppdrettsnæringen.
Tirsdag, 16 oktober, 2018 - 14:14

De to talerne på arrangementet var journalist Kjersti Sandvik og marinbiolog Henning Røed, som begge har skrevet bøker om fiskerinæringen. Ett av hovedpoengene til Røed var at det er vanskelig for unge å komme inn i  næringen.


Henning Røed, marinbiolog og forfatter  av boken Fiskehistorier. Foto: privat

Snikprivatisering

Røed mener det har foregått en «snikprivatisering» av næringen. Denne har gradvis gjort fiskekvoter til privat eiendom. Røed mener praksisen har blitt gjennomført uten at det er vedtatt i Stortinget, ved at Nærings- og fiskeridepartementet har innført ulike forskrifter de siste 20-25 årene. Forskriftene har i praksis privatisert kvotene og stengt ungdom ute fra å bli fiskere. Samtidig har det blitt enklere for de som allerede har kvoter å øke sin andel.

Regner man med havområdene, er Norge verdens 11. største land. Etter Kina er Norge også verdens nest største eksportør av sjømat, og fiskerinæringen er en stor ressurs for landet vårt. Ifølge loven tilhører havressursene det norske folk i felleskap. Denne skal sikre like muligheter til å komme seg inn i fiskerinæringen. Etter en såkalt strukturering, fikk mange av de med store fiskebåter slå sammen kvoter fra flere båter. 

I 2013 beregnet Røed at fiskekvotene i Norge kunne være verdt 400 milliarder kroner dersom de hadde blitt solgt. Dette er verdien for kvoteeierne, og disse verdiene kommer ikke det norske fellesskapet til gode.

De unge har ikke råd

Kvoter ble i utgangspunktet gitt bort gratis, men etterhvert utviklet det seg en praksis der kvoteeiere solgte kvoter seg i mellom. De som ikke har en kvote får ikke lån til å kjøpe nødvendig utstyr, fordi det er for høy risiko for bankene. – Dette rammer særlig unge som vil inn på markedet, sier Røed. Prisen for kvoter på det private markedet ligger i millionklassen.

I et forsøk på å bedre situasjonen har man innført en ordning der man som ny fisker kan søke om rekrutteringskvoter. Det tildeles 10 slike kvoter i året. Røed påpeker at med 11 000 fiskere i Norge vil det ta 1100 år før den nye generasjonen kommer seg inn i næringen.