Radio Mangfolds redaksjonslokaler. Foto: Nedal Alkhalaf

Vil bygge broer mellom kulturer

Mangfold Norges nye radiokanal vil bidra til kommunikasjon og forståelse rundt immigranters rettigheter og plikter.
Tirsdag, 6 november, 2018 - 13:26

– Vi ønsket å ha mer kontakt med alle som har lyst til å være aktive i samfunnet, så vi tenkte å etablere en radio som hjelper oss til å bli en del av samfunnet. Radioen kan hjelpe oss med å bevege oss nærmere nordmenn og verden rundt oss, sier nestleder i Mangfold Norge radio, Thani Orabi.

Orabi har erfaring fra andre radiokanaler, og nå har han vært med på å starte Mangfold Norges nye radiokanal.

– Kanalen vår består av flere medlemmer som har erfaringer fra å ha lyktes godt med integreringen. De står frem som gode eksempler, og de kan gi andre veiledning, forklarer Orabi.


Thani Orabi nesteleder på Mnagfold Norge. Foto: Nedal Alkhalaf

Mangfold Norge er en Oslobasert radiokanal, og de har som mål å dekke et bredt spekter av erfaringer til ungdom fra alle arabiske samfunn som bor i Norge og i utlandet. De er blant annet opptatte av å bekjempe religiøs ekstremisme, og koble folk tettere sammen med norske institusjoner og omgivelser.

Orabi sier at de har en rekke programmer som bidrar til større kulturell tilnærming.

- Vi vil gi Ulike daglige programmer som nyheter, utdanning, lov, kultur, kunst og alt knyttet til livet i Norge. Diskuter mange saker i Norge gjennom direkte kontakt med norske institusjoner og avklare alle forhold for utlendinger bosatt i Norge.                                                                                                                                                              

Mahmoud souki fra Syria er medlem på Mangfold Norge, han bodd i Norge i 5 år. Souki begynte sin aktivitet på sosiale medier da han kom til Norge. Han skildrer komedievideoer som beskriver syrernes situasjon i Norge og problemene de står overfor. I dag har han mer enn 96 tusen følgere på Facebook. 

Han forklarer videre at han har lært mye gjennom sin erfaring på sosiale medier og hvordan man kan bruke mediene til å bidra til å hjelpe andre mennesker. Mahmoud synes at mediene i dag viser ikke mange gode ting om utlendinger som bor i landet.

Vil fokusere på solskinnshistoriene  

– Media her fokuserer bare på en rekke personer som ikke integrerte eller gjorde dumme ting. Det hjelper ikke på den integreingsprossesen, men de gir mer hindringer og skaper mer grenser mellom samfunnet og de som vil integrere og være en del i samfunnet der man bor i. Det er viktig å fokusere mer på de vellykkede mennesker som jobber hardt for å være effektive og gode mennesker. 


Mahmoud Souki er en syrisk youtuber . Foto: Nedal Alkhalaf.

– Vi er veldig glade for at vi bor i Norge, men vi vil være en god del i samfunnet. Vi har store forventninger, og vi tror at vi er i stand til å nå våre mål.

Frivillig ungdomsorganisajon  

Medlemmene på Mangfold Norge sier at de er en frivillig barn og ungdomsorganisajon i Oslo. De vil jobbe for et inkluderende nærmiljø hvor alle kan delta ut fra egne ressurser og interesser, de vil bidra til sosial aktiviteter for å forebygg mobbing, utstøting, marginalisering, kriminalitet og andre følelser av utenforskap. De vil jobbe for å gi ungdommene en steme sllik at de føler seg sett og hørt.

                                                                                              -.