Nina Pettersen er Head of Education for det nyoppstartede selskapet Explain. Nå jobber hun for at ungdom skal få lære på nye, mer digitaliserte, måter. Foto: Hedda Ovidia Stølen

Vil revolusjonere måten man lærer på

I Gründergarasjen på Oslo Met sitter Nina Pettersen og jobber for det nyoppstartede selskapet Explain. Snart skal de introdusere ungdomsskoleelever fra landet rundt for helt nye måter å forstå matte på.
Tirsdag, 16 oktober, 2018 - 15:38

– Det er et alt for stort fokus på karakterer og at det er de voksne som skal ha kontroll. Ungdom bør heller styres av indre motivasjon, mener Nina Pettersen. Hun sitter i Gründergarasjen på OsloMet, som nå har blitt hovedkvarteret for det nyoppstartede selskapet Explain der Pettersen er “Head of Education”. Nå vil hun revolusjonere måten ungdom lærer seg matte på, ved bruk av digitale hjelpemidler. 

Øker selvtillit

For Pettersen, som er tidligere mattelærer, er det først og fremst unges selvtillit når det kommer til matematikk som står på agendaen.

- Jeg er overbevist om absolutt alle har til evner å forstå matte, de har bare ikke blitt introdusert for de rette læremåtene ennå

Nina Pettersen

– Det blir ofte sett på som et fag som definerer om man er intelligent eller ikke, men matte er mulig å forstå for hvem som helst, i hvert fall til en grad, forteller hun, som mener dagens måte å lære bort på er for fastsatt og streng.

– Jeg er overbevist om at absolutt alle har til evner å forstå matte, de har bare ikke blitt introdusert for de rette læremåtene ennå, mener Pettersen. 

Visuell fremstilling

Planen er å oppnå allmenn forståelse for faget ved å være det Pettersen beskriver som “rebelske” i hvordan de fremstiller matematikk på. 

– Ved å bruke digitale hjelpemidler, slik at vi kan gjøre noe så abstrakt som regning til noe håndfast og visuelt, vil flere få mulighet til å føle at de også kan forstå noe som har blitt en så viktig del av samfunnet vårt, fortsetter hun. Håndfaste eksempler på hvilke digitale hjelpemidler som vil bli tatt i bruk for den alternative læringen, mener Pettersen det er for tidlig i prosjektutviklingen å svare på. 

– Vi kombinerer matte med tegninger og historier, slik at man legger til en kontekst og et prinsipp om at man skal forstå og anvende, og ikke bare huske, fortsetter hun.


I lokalene sine på OsloMet jobber Explain-teamet med måter å gjøre matematikk om til noe visuelt og lett å forstå. Foto: Hedda Ovidia Stølen

 

Internasjonal lansering

I første omgang vil selskapet Explain, som per i dag består av et team på to pedagoger, to utviklere og en daglig leder, fokusere på ungdomsskoleelever. Deretter er planen å utvide både aldersgruppe og areal.

– Vi tester først hvordan prosjektet blir tatt imot i Norge, men det skal også lanseres som et internasjonalt prosjekt, forteller Pettersen. Allerede i januar gir selskapet ut sin første lansering, som de skal tilby til alle ungdomsskoler i Norge, og pilotversjoner er allerede sendt ut til testing i to forskjellige Oslo-skoler. 

– Pilotene har blitt godt tatt i mot, og vi har også hatt forskjellige brukertester der ungdom har fått lov til å fortelle om hva de synes om produktet. På den måten føler vi oss trygge på at vi skaper noe som målgruppen vår faktisk vil synes er interessant, fortsetter hun.


I januar kommer første lansering av de digitale hjelpemidlene Explain har å tilby. Så vil de begynne å utvikle produkter til brede aldersgrupper og et internasjonalt marked. Foto: Hedda Ovidia Stølen

 

Avhengig av kompetanse

I Utdanningsdirektoratets veileder for hensiktsmessig bruk av IKT i klasserommet, som ble gitt ut tidligere i år, har bruken av digitale hjelpemidler i skolen økt sterkt det siste tiåret. I rapporten understrekes det at lærere og elever må oppleve trygghet og forutsigbarhet i bruken av IKT i undervisning og læring, og at hensiktsmessig bruk av IKT i skolen forutsetter at innføring av ny teknologi gjøres i en godt planlagt og konsekvent gjennomført prosess. I tillegg står det at vellykket digitalisering i klasserommet er avhengig av at lærene har god teknisk kompetanse, og at økt tilgang til elektroniske hjelpemidler i undervisningen kan føre til at det vil bli vanskeligere å kontrollere et klasserom. Det anbefales derfor blant annet å organisere klasserommet på en måte som gir oversikt over skjermene elevene bruker, og at man etablerer rutiner der elevene må vende seg bort fra utstyret.

Feilbasert debatt

Debatten om hvorvidt økt digitalisering kan ha negative innvirkninger på et skolemiljø mener Pettersen er basert på feil ting. I følge henne er ikke økt bruk av teknologi et problem, så lenge det brukes rett.  

– Det handler ikke om hvilken kanal stoffet kommer fra, men kvalitetet på læringen. Er produktet vårt godt betyr det ikke noe om det kommer gjennom en Ipad eller på papir, men digitale hjelpemidler gir oss enda større handlingsrom, avslutter hun.