– Dagens studiestøtte gjør det umulig for studenter å være såkalte "heltidsstudenter", sier Bjørn Harald Hegreberg Garborg. Foto: Studentparlamentet OsloMet.

70 prosent av stipendet går til SiO

Bibliotek-og informasjonvitenskapsstudent Mats H. Aspaas (27) lever relativt billig, og han benytter seg av det meste SiO har å tilby. Likevel går nesten 70 prosent av stipendet til SiO.
Fredag, 23 november, 2018 - 13:18

                                                                  

Den nye stipendordningen 

 • Kun 25 prosent av lånet omgjøres til stipend dersom man fullfører nok fag.
 • I dag får studentene 40 prosent omgjort til stipend av basisstøtten. 
 • For å få omgjort de resterende 15 prosentene må man fullføre en påbegynt grad. 
 • Regjeringen mener dette vil gjøre at frafallet i høyere utdanning blir mindre. 

– Nå er det krig!

Det sa lederen i Norsk studentorganisasjon, Håkon Randgaard Mikalsen, til Universitas på mandag. Studentpolitkerne har samlet inn 20.000 underskrifter mot forslaget til den nye stipendordningen, lagt frem av høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V). Får det nye forslaget gjennomslag, blir dagens stipendordning annerledes. Et incentiv til innskrenkingen av stipendordningen er å minske antall studenter som dropper ut av høyere utdanning. 

Leder ved OsloMets studentparlament, Bjørn Harald Hegreberg Garborg, mener at incentivet ikke er reelt. Lederen mener det et kamuflert sparetiltak. 

– Regjeringen legger opp til å spare 256 millioner kroner på ordningen, dette viser at de ikke har tiltro på at det skal kunne fungere, sier Hegreberg Garborg til Journalen. 

Studentene får regningen 

Opptrappingen til elleve måneders studiestøtte forsetter som forventet. Iselin Nybø (V) mener formålet med en måneds utvidelse av studiestøtten er for å lette presset på studenter, som tilsier at de kan bruke mindre tid på deltidsjobben og mer tid på skolen. Men regjeringen har også foreslått at økningen av studiestøtten skal følge en prisvekst på 1,8 prosent, når dagens konsumprisindeks ligger på 3,1 prosent. Dette gjør at kjøpekraften til studentene forblir den samme som i dag. Det mange ikke vet er at denne utvidelsen er betalt av studentene selv. 

- Det viser seg nå at de pengene vi får ekstra er tatt fra oss i første omgang, gjennom kutt og endringer i andre stipendordninger, slik som reisestipend.

Bjørn Harald Hegreberg Garborg

 

Må jobbe 

Mats Haugen Aspaas (27) jobber 33 prosent ved siden av skolen. Han har en inntekt på omtrent 15 000 kroner i måneden inkludert fullt stipend og lån. Han bor i SiO-bolig, han trener gjennom SiO og bruker også deres helsetjenester. Haugen Aspaas lever relativt billig sammenlignet med andre studenter i hovedstaden. Likevel, når alt er betalt til SiO sitter han igjen med 2551 kroner av stipendet, som da skal gå til faste utgifter som mobil, kollektivt og mat. Hvis Haugen Aspaas ikke hadde jobbet, ville han gått i minus hver måned. 

– Det har lenge vært studentenes ønske å knytte stipendet vårt til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden, som vil si rundt 140 000 - 150 000 i året, sier Hegreberg Garborg. 

Utgifter: Mats Haugen Aspaas

 • SiO kantina: 840 kroner i måneden (2-3 ganger i kantina, varm mat, salat, kaffe: 70 kroner) 
 • SiO bolig: 4200 kroner i måneden
 • SiO Athletica: Før 199 kroner, med ny prisendring: 225 kroner i måneden 
 • OSI Fotball: 1100 kroner i kontigent (tilsvarer 91 kroner i måneden)
 • SiO helse: Konsultasjon hos allmennlege med blodprøve: 211 kroner 
 • Totalt i måneden: 5567 kroner i måneden. 

Legger vi til: 

 • Kollektivt: 442 kroner til Ruter 
 • Mobil: Ca 200 kroner 
 • Mat: 2000-2500 kroner i måneden
 • Totalt: 8209 kroner / 8709 kroner i måneden 

Han er ikke overrasket over at Haugen Aspaas går i minus, han mener det mer eller mindre er uunngåelig. Han mener at dagens studiestøtte gjør det umulig for studenter og kun studere, særlig i de store byene. 

I tillegg til dette har studenter, som får full støtte gjennom hele året, en inntekstgrense på 177 257 kroner. Tjener du mer enn dette får du mindre stipend. Tjener du mer enn inntektsgrensen, vil Lånekassen redusere stipendet gradvis etter hvor langt over grensen du er. Hvordan Lånekassen regner ut dette kan du se her. 

En bedre løsning 

Den nye stipendordningen har skapt massiv kritikk på Oslo sine mange campuser. Studentene føler at politkerne ikke hører på dem, men handler på vegne av landets studentmasse.

– Vi studenter støtter incentiver for gjennomføring av studier, men vi ønsker oss tettere oppfølging av studenter, for eksempel gjennom en mentorordning. Vi ønsker oss tryggere rammer i studiet, både på skolen og i praksis. Vi ønsker også bedre veiledning i videregående skole, slik at flere finner det studiet som passer for seg, sier lederen i studentparlamentet. 

Både Høyre og FrP støtter den nye stipendordningen. Til nå er det kun Sosialitisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne som har gått studentene i møte. Dette gjelder kjøpekraften, ved at de kan knytte studiestøtten til 1,3 ganger grunnbeløpet. I tillegg har de ytret at de vil bygge mellom 3000 til 4000 nye studentboliger samt reverse den foreslåtte endringen konverteringsordningen. Derimot skal det sies at de ikke har et flertall av mandater bak dette forslaget, flertallet er for den nye stipendordningen. 

29. november kl 15.00 vil Norsk Studentorganisasjon (NSO) og de andre studentorganisasjonene, som har stått bak oppropet, arrangere demonstrasjoner mot stipendordningen i flere studentbyer i Norge.