Arbeiderne hos Spenn selger julepynt de selv har laget av materiale som ellers ville blitt kastet. Foto: Maren Kalleberg

Arbeidstiltak gjør juletiden enklere

Deltakerne i Spenn selger håndlaget julepynt på julemarkedet ved Spikersuppa. Tilbudet gir mennesker utenfor arbeidslivet en meningsfull arbeidsplass.
Torsdag, 22 november, 2018 - 22:52

– Jeg pleide å hate jula, forteller Svein Tore, som selger glassengler midt i Jul i Vinterland. På grunn av psykisk sykdom eller rus klarer ikke arbeiderne i Spenn å delta i det vanlige arbeidslivet. Tilbudet gis for at de skal føle mestring og trygghet i arbeid de har kapasitet til å gjennomføre. Året rundt jobber de på glassverkstedet til Kirkens Bymisjon, og i julen får de anledning til å stå i salgsboden på julemarkedet. Prosjektleder Kristin Tvenge forteller at mange av deltakerne tidligere har hatt et avstandsforhold til julen. Gjennom tiltaket inkluderes de i høytiden på en annen måte, samtidig som de tjener ekstra penger.