Ola Elvestuen (Venstre) vil erstatte fossilt drivstoff med biogass. Foto: Lena Jarstad

Biogass kan redusere bondens klimautslipp

På paneldebatt der bønder, forskere og politikere deltok, var det bred enighet om at biogass bør erstatte fossile drivstoff i landbruket.
Tirsdag, 27 november, 2018 - 16:55

Norges Bondelag og Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO) arrangerte tirsdag debatt om hvordan bonden skal bli en “klimavinner” på Kulturhuset i Oslo. Problemstillingen for debatten var “Hvordan skal vi klare å produsere mer mat på det ressursgrunnlaget vi har i Norge, og med lavere klimagassutslipp?” 

Ønsker å sikre utviklingen

Flertallet av paneldeltakerene var enige om at biogass bør satses på. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) mener det har blitt gjort mye innen biogass, men at det fortsatt gjenstår mye arbeid. Stortingsrepresentant i energi- og miljøkomiteen Sandra Borch (Sp) mener vi trenger en sikker plan for biogassutviklingen.

Jordbruket utgjorde i 2016 over 8% av de totale klimagassutslippene i Norge. Biogass produseres gjennom nedbryting av blant annet gjødsel, og kan brukes som et alternativ til drivstoff til kjøretøy og maskiner. Siden det brukes så mange maskiner i jordbruket, kan klimagassutslippet vesentlig reduseres av å anvende biogass i stedet for fossilt brennstoff.

Emneord: