Mari Tharaldsen og Nasreen Begum åpnet møtet. Foto: Ylva Irene Lie Bjerke

Bydelsmødrene blir flere i Grorud

I 2015 startet Nasreen Begum opp den frivillige organisasjonen Bydelsmødre. De teller nå 50 kvinner fra 20 ulike nasjoner, men Begum vil ha flere med på laget.
Onsdag, 7 november, 2018 - 12:49

– Det kan være så enkelt som å hjelpe en mor med å søke om skolemelk, sier Nasreen Begum.

Seksbarnsmoren begynte å engasjere seg i nærmiljøet da hun flyttet til Norge, for å lære hvordan hun skulle oppdra barna sine i tråd med norsk lov og kultur. Erfaringene hun sitter igjen med, beskriver hun som helt essensielle. En må engasjere seg lokalt for å få vite hvilken hjelp man kan få, forteller hun. Bydel Grorud har allerede noen Bydelsmødre, men Begum ser behov for flere.

Har utdannet 50 bydelsmødre på 3 år

Nasreen ønsket å bruke erfaringene sine til å hjelpe andre kvinner i samme situasjon. Med støtte fra bydelen Alna, adopterte hun det danske prosjektet Bydelsmødre. Kvinnene går gjennom 17 kurskvelder, og lærer om temaer som psykisk helse, barnevern og barnehage, ICDP (foreldreveiledning), vold i nære relasjoner og NAV. Kommunen stiller med fagpersoner fra de ulike institusjonene. I tillegg lærer de hvordan de kan bruke kunnskapen til å hjelpe andre kvinner med flerkulturell bakgrunn, gjennom Bydelsmødrenes egne metodekurs. Siden 2015, har kommunen og Nasreen Begum utdannet ca 50 bydelsmødre. 


Shahla Sultani forteller om hvordan man som Bydelsmor kan hjelpe andre kvinner. Foto: Ylva Irene Lie Bjerke

 

Viktig tiltak for lokalsamfunnet

Når Bydelsmødrene har hjulpet en kvinne i sitt nærmiljø, meldes det inn via et skjema. På denne måten kan bydelen samle informasjon om hvilke områder de trenger å sette inn ressurser på. Mari Tharaldsen er informasjonsmedarbeider i bydel Grorud, og jobber med samfunn og nærmiljø. Hun sier at arbeidet Bydelsmødrene gjør, er veldig viktig.


Mari Tharaldsen jobber med samfunn og nærmiljø i bydel Grorud. Foto: Ylva Irene Lie Bjerke

– Vi får en helt ny måte å jobbe på, og har en organisasjon som sammen holder et opplegg for en gruppe vi kanskje ikke vanligvis når, sier hun.

Bydelsmødrene er ment å være tilstede for kvinner som ikke er helt trygge på hvordan de kan benytte seg av de lokale tilbudene som finnes. De fungerer altså som videreformidlere av informasjon fra kommunen.

– Det er en veldig fin måte å styrke det vi driver med. Vi har allerede tjenestene, vi trenger bare å nå folk med dem, eller finne ut hvorfor de ikke passer, sier Tharaldsen.