Markløft og kneløft blir dyrere etter nyttår. Foto: Svein Finneide

SiO Athletica setter opp prisen for OsloMet

OsloMet-studenter skal betale 14 prosent mer for trening etter nyttår.
Fredag, 23 november, 2018 - 21:47

SiO Athletica endrer prisene for studenter og ansatte ved Oslos læringsinstitusjoner. Det opplyser treningssenteret i en e-post til sine medlemmer. 

For OsloMet-studenter stiger månedsprisen på medlemskap med tolv måneders binding til 199 kroner, en økning på 24 kroner fra dagens nivå.

Prisen for medlemskap uten binding stiger til 225 kroner i måneden, 26 kroner høyere enn i dag.

For SiO Athletica-medlemmene blir faktura for januar 2019 den første med ny pris.

Prisnedgang for BI-ansatte

Direktør for SiO Athletica, Fredrik Refnes, forklarer til Journalen at prisøkningen skyldes en endring i prismodellen.

– Vi har tidligere hatt flere prisnivåer for studentene med bakgrunn i avtaler med lærestedene. Disse valgene er nå endret og forenklet, skriver Refnes i en e-post til Journalen.


Fredrik Refnes, direktør ved SiO Athletica. Foto: SiO

Endringen gjør at kategorier som «ektefelle, samboer eller partner til SiO-student» og «ikke-studenter i idretts- og bedriftsidrettslag» faller bort.

Samtidig faller prisen for ansatte ved blant annet BI med 16 prosent, fra 275 kroner i dag til 230 kroner fra januar, forutsatt en tolv måneders bindingsperiode.

– Mange av medlemmene våre blir ikke berørt av endringene, opplyser Refnes.

Avtaler bestemmer prisen

Prisen for studenter og ansatte på SiO Athletica avhenger av de enkelte lærestedenes avtaler med treningssenteret.

Refnes forklarer til Journalen at den nye prismodellen har fått enkelte læresteder til å takke nei til en ny avtale, men opplyser ikke hvilke læresteder dette gjelder.

Studenter og ansatte ved læresteder med avtale med SiO Athletica tilbys langt billigere trening enn hva medlemskap ved andre, kommersielle aktører koster.

En beregning foretatt av Journalen fant at prisforskjellen mellom SiO Athletica og landets største treningssenterkjeder – som tilbyr 20 prosent i studierabatt – er på opp mot 80 prosent.

SiO Athleticas lave priser skyldes delvis at lærestedene betaler et avtalefestet beløp per student per semester til SiO.

Det konkrete beløpet OsloMet betaler SiO Athletica regnes som en forretningshemmelighet mellom de to partene, og Journalen har ikke fått innsyn i avtalen.