Elgsletta park ligger sentralt på Grønland. Foto: Malin McLarney

Elgsletta kan bli nytt oppholdssted for rusmisbrukere

Foreningen for human narkotikapolitikk ønsker å lage et nytt oppholdssted for rusmisbrukere, men noen bedrifter i området er skeptiske.
Onsdag, 7 november, 2018 - 14:28


Arild Knutsen har besøkt fristedet i Aarhus. Han mener dette har vært en suksess for både brukerne og resten av byen. 

Området rundt Brugata har de siste årene vært et møtested for rusmisbrukere. Området skal rustes opp og de må finne seg et nytt oppholdssted. Knutsen ønsker å lage et avgrenset område for rusmisbrukere i Elgsletta park på Grønland. Han mener at den åpne russcenen i byen som er spredt i sentrum øker rekrutteringen og kan virke skremmende for folk. 

– De vil få det mye tryggere og da blir det en mye bedre atferd i miljøet som vi alle kan leve bedre med, sier Knutsen. Dersom noen skulle gå rundt og tilby rusmidler til unge så ville de andre rusmisbrukerne slått ned på det, sier Arild Kutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk.