Kristin Myhrmoen (20), Thea Lise Bascheck (22) og Jon Petter Syversen-Nordberg (20) vil rette søkelyset mot menns psykiske helse. Foto: Pernille Solheim

– En gutteplattform

Tre studenter står bak et nytt prosjekt som vil legge til rette for dialog mellom unge menn. Men bare én av dem har selv tilgang til forumet.
Onsdag, 7 november, 2018 - 09:09

– Flere undersøkelser viser at det er flere unge menn som er ensomme eller sliter psykisk, men likevel er det ikke særlig fokus på menns mentale helse, sier Kristin Myhrmoen (20).  

Sammen med Thea Lise Bascheck (22) og Jon Petter Syversen-Nordberg (20) går hun på linja Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling på Høyskolen Kristiania. Som en del av et skoleprosjekt har de utvilket plattformen Talk;Mate, der unge menn skal kunne snakke med hverandre. Dette tror de kan bidra til å forebygge psykiske lidelser og ensomhet blant en gruppe som ofte blir oversett i den offentlige debatten. 


GRÜNDERE: Kristin Myhrmoen, Thea Lise Bascheck, og Jon Petter Syversen-Nordberg går førsteåret på Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling på Høyskolen Kristiania.

Manglende tilbud 

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) for 2018 viser at mer enn én fjerdedel av studenter sliter med alvorlige psykiske plager. I tillegg viser den at 29 prosent av studenter oppgir å føle seg isolert eller utenfor, eller at de savner noen å være med - ofte eller svært ofte.  

Det finnes en rekke hjelpetjenester for unge og studenter, som krisetelefoner og psykologer i Studentsamskipnaden. De tre gründerne mener likevel at det er høy terskel for å benytte seg av denne typen tilbud. 

– At det finnes krisetelefoner er supert, men det er jo ikke alltid at man vil legge ut om sine problemer over telefon, sier Bascheck, som er daglig leder i Talk;Mate.  

Det er flere velkjente lavterskeltilbud for unge kvinner, som GoFriendly og Hey! Vina, men studentene klarte ikke å finne noe tilsvarende for menn.  

– Derfor tenkte vi: “Hvorfor ikke starte en plattform for dem, der de kan gjøre det samme som jentene?”. Det trenger ikke å være noe så formelt som å ta en telefon til helsesøster eller en lege. Det kan holde å bare snakke med en annen fyr, uten at man vet hvem hverandre er, forklarer Myhrmoen. 

Med dette som utgangspunkt, begynte studentene å utvikle ideen. I dag har de en hjemmeside, med et chatteforum for brukere, delt inn i kategorier som “Ensomhet”, “Hverdagen” og “Gaming”. Men når nettsiden skal vises frem for Journalens journalist, er det bare Syversen-Nordberg som kan logge inn.  

– Ja, dette er jo en gutteplattform, sier han.  

En utfordring å åpne seg  

Syversen-Nordberg er en viktig del av gruppa, siden han har førstehåndserfaring med det å være ung mann i Norge i dag. Han tror at menn spesielt trenger en arena for å dele erfaringer, siden mange sjeldent åpner seg for venner om det som er vanskelig.  


UNG MANN PÅ LAGET: Som eneste mann i gruppa, kan Syversen-Nordberg bidra med et viktig perspektiv.

– Det krever ganske mye for en gutt å si hva som er galt. Vi snakker ikke om sånt. Hvis jeg stikker til en kompis, så kommer ikke han til å si: “Du, jeg sliter litt med de greiene her, kan du hjelpe meg?” Det har jeg aldri vært borti før, forteller han, og legger til: 

– Så dette en er mulighet for å gjøre det mer tilgjengelig og enkelt for gutter å snakke om problemene sine. 

I neste omgang skal det utvikles en app, der gutter kan snakke sammen, anonymt, på en måte som er inspirert av appen Jodel. Studentene håper å ha prototypen klar i desember, siden det er deadline for oppgaven. De forteller at tidspresset er én av flere utfordringer. 

– En vanlig bedrift tar det ofte 1-2 år å få på bena, mens vi har bare fire måneder på oss, forteller Bascheck, før Myhrmoen legger til:  

– Men den største utfordringen blir nok å få gutter til å faktisk benytte seg av tilbudet.  

Myhrmoen opplyser om at de vil promotere tjenesten aktivt på sosiale medier, og muligens ved hjelp av kjente profiler. Men det er ikke nødvendigvis nok, hvis ikke viljen er der. 

—Det å få folk til å bruke det, avhenger til syvende og sist av om guttene klarer å åpne seg for hverandre. 

Det er ikke gitt at tilbudet vil slå an, men Syversen-Nordberg mener at man likevel bør forsøke, siden det potensielt kan hjelpe mange. 

—Det (psykiske plager og ensomhet blant unge menn journ.anm.) er et stort problem, og det skal ikke så mye til for å ta tak i det. Noen må ta tak i det, så det er bare å gjøre det.