Fortsatt vanskeligere for innvandrere å få seg jobb

SSB lanserte denne uken sin nye analyse over sysselsetting av innvandrere i Norge.
Onsdag, 28 november, 2018 - 13:02

SSB lanserte nylig sin nyeste analyse vedrørende sysselsettingen av innvandrere i Norge. Her kommer det frem at de har det vanskeligere for å komme i jobb enn andre. Et problem er at flere av de ikke er offentlig registrerte, hvilket gjør det vanskeligere å følge dem i arbeidsmarkedet, skriver SSB. 

Flest afrikanere uten arbeid

I analysen kommer det frem at andel sysselsatte varierer både i alder og etnisk bakgrunn. Innvandrere fra EU-land er i stor grad i arbeid, mens flyktninger eller familieinnvandrere bruker lengre tid på å komme i jobb. 


Kilde: System for persondata, Statistisk sentralbyrå. Kilde: System for persondata, Statistisk sentralbyrå.

Forskjell mellom kjønnene

I analysen er det blitt lagt vekt på å se utviklingen fra 2011 til 2016. Det kommer frem at i løpet av de fem årene ble 54 prosent av innvandrerne som i 2011 var arbeidssøkende, sysselsatt i 2016. Det var også forskjeller på hvilket type arbeid menn og kvinner anskaffet seg, og det kom frem at flest kvinner ble sysselsatt i deltidsarbeid, til forskjell fra mennene som ble satt i fulltidsarbeid.


Kilde: System for persondata, Statistisk sentralbyrå Kilde: System for persondata, Statistisk sentralbyrå.

Trist utvikling

Analysen viser også til at til forskjell fra den norske befolkningen uten innvandring, hvor majoriteten blir sysselsatt etter endt utdanning, er ikke situasjonen den samme for de med innvandrerbakgrunn. I underkant av seksti prosent av innvandrere mellom 25 og 39 år er ikke i arbeid etter endt utdanning.