Kampklare: Norsk Sykepleierforbund har tatt 19 sykepleiere ut i streik i Oslo og Akershus. Foto: Pål Velo

Streikerammede Ullevål pasienthotell kan stenges neste uke

Etter én uke med sykepleierstreik er det fortsatt ingen dialog mellom forhandlingspartene. Ullevål pasienthotell vurderer nå daglig om hotellet kan holde åpent.
Fredag, 2 november, 2018 - 23:09

Konflikten mellom Norsk Sykepleierforbund (NSF) og arbeidsgiverforeningen NHO Service og Handel står fortsatt uløst, én uke etter at 55 sykepleiere ble tatt ut i streik over hele landet.

I Oslo er seks sykepleiere tatt ut i streik ved Eurest Ullevål pasienthotell, som driftes av datterselskapet Medirest.

– Mange av våre ansatte er tatt ut i streik nå, og det tærer på. Pasienthotellet vil ikke klare å holde åpent til evig tid, sier Stig Kristiansen, direktør i Medirest, til lokalavisa Vårt Oslo, som Journalen har samarbeidet med om saken.

Han vurderer at det kan bli tøft å holde åpent mot midten av neste uke.

– Det vanskelige med NHO-avtalen er at den er dårlig

Line Orlund, Sykepleierforbundet

– Sykepleierne er den minste ansattgruppen ved hotellet, men har en nøkkelrolle. Det er dem mange av pasientene ved hotellet kommer til for å søke trygghet og assistanse, forteller Kristiansen

En eventuell stenging vil først ramme resepsjonen, som er den avdelingen rammet av streik. Resepsjonen består av både sykepleiere og resepsjonister, opplyser han.

I bunnsjiktet

– Vi streiker fordi vår tariffavtale er langt dårligere enn for kommune og stat, over hele landet. Vi er i bånnsjiktet, forteller Wenche Adele Reiten, da Journalen møter henne på NSFs hovedkvarter i Oslo.

Hun er resepsjonssjef ved tre av pasienthotellene på Oslo Universistetssykehus, og én av de streikende sykepleiere.

Sykepleiere under NHOs bestemmelser har i dag en minimumslønn på 413.000 kroner.

Til sammenligning vil sykehusansatte fra neste år ha en minstelønn 20 prosent høyere enn dette, mens minstelønnen for kommunalt ansatte sykepleiere i Oslo – et eget tariffområde – er 13 prosent høyere.

Det viser beregninger foretatt av Journalen på bakgrunn av tall fra arbeidsgiverforeningen Spekter og NSFs beregningfil fra Oslo Kommune.

I tillegg har sykehusansatte og kommunalt ansatte en ansiennitetsstige på henholdsvis ti og 16 år. Sykepleiere under NHOs bestemmelser, som Reiten, har en ansiennitetsstige på kun seks år.

Reiten har 20 års arbeidserfaring, og nådde altså lønnstoppen for 14 år siden.

– Den erfaringen man opparbeider seg blir ikke verdsatt i det private, mener Reiten, som altså taper mellom 50.000 og 90.000 kroner årlig ved å bli på sin nåværende arbeidsplass.

– Jeg er veldig glad i arbeidsplassen min, som er lærerik. Og jeg har en støttende ledelse. Så jeg har ikke lyst til å slutte bare for å tjene mere. Da vil jeg heller kjempe for at nivået økes, sier hun.

Rekruttering av ansatte, Reitens ansvarsområde, blir også utfordret av det lave lønnsnivået, mener hun.

– Det er vanskelig å få sykepleiere til å søke, spesielt erfaren arbeidskraft. Å beholde kompetanse når den først er innenfor døra er nærmest umulig, vi har ikke vilkår å matche andre arbeidsgivere.

Uforståelig for NHO

I forrige uke uttalte direktør for arbeidsliv i NHO Service og Handel, Sigbjørn Mygland, at «vi har strukket oss svært langt for å unngå streik».

«Sykepleierne fikk tilbud om et like godt økonomisk oppgjør som NHO tidligere i år ble enige med 230.000 medlemmer i LO og YS om i det samordnede oppgjøret. [Til] tross for dette velger NSF å gå ut i streik. Dette er vanskelig å forstå,» fortsatte Mygland i en pressemelding.

I en e-post til Journalen fastholder Mygland sitt syn på saken.

– I tillegg fikk de tilbud om at alle sykepleiere i NHO-bedrifter med minst ti års ansiennitet i lokaloppgjørene skal løftes til samme nivå som sykepleiere det for øvrig er naturlig å sammenligne seg med, skriver han.

Lokal streikeleder i Oslo og fylkesleder i NSF, Line Orlund, sier til Journalen at NHO er nødt til å møte sykepleierne på ansiennitet, men også heve grunnlønnen.

– NHO sammenligner oss med andre i privat sektor, men det er ikke store profitter i helse. Hadde de turt å sammenligne oss med kommunal- eller sykehusansatte, så hadde dette vært noe å snakke om, sier Orlund.


Line Orlund
Sykepleierforbundet
Foto: Pål Velo

– Det vanskelige med NHO-avtalen er at den er dårlig. NSF er opptatt av sikringsbestemmelser i bånn. Det er ikke sånn at alle i privat sektor tjener dårlig, men bunnivået i en hel bransje kan ikke ligge titusener under kommune og sykehus, legger hun til.

Anklages for brudd på taushetsplikten

Sammen med NSFs øvrige ledelse reagerer Orlund også kraftig på det hun mener er et brudd fra NHO på den lovpliktige taushetsplikten under mekling.

– Jeg kjenner jeg blir provosert. Vi vet ingenting om meklingens innhold, for NSF holder taushetsplikten, sier hun.

Det avviser Mygland.

– Vi har ikke brutt taushetsplikten. Vårt tilbud til sykepleierne var så godt, og vi mener det er naturlig at vi får anledning til å forklare hvorfor det ble streik. Det kan ikke være sånn at bare den ene parten skal få argumentere for sitt syn, skriver direktøren i NHO Service og Handel.

Kontrastfylt streik

Sykepleieransatte i Oslo og Akershus streiker nå sammen. I Akershus er syv sykepleiere tatt ut i streik ved helsesenteret Godthaab.

– Godthaab er en ideell stiftelse som ikke tar ut utbytte og med beskjedne midler. Sykepleierne her er jo faktisk bekymret for arbeidsplassene sine på grunn av de økonomiske konsekvensene streiken gir, forklarer Orlund.

Ullevål pasienthotell driftes derimot av nevnte Eurest, igjen et datterselskap av Compass Group. Morselskapet er verdens største leverandør av måltidsrelaterte tjenester, og har en årlig omsetning på nærmere 240 milliarder kroner, ifølge selskapets hjemmeside.

Tidsskriftet Den Norske Legeforening beskriver Ullevål pasienthotell som et tilbud til pasienter friske nok til å klare seg selv, men som allikevel trenger nær kontakt med sykehuset for oppfølging, samt pårørende. Det åpnet i 2000.

Omkring ti prosent av Oslo Universitetssykehus, Ullevåls pasienter gjester hotellet. To av syv etasjer er forbeholdt barselkvinner.

– Pleie av pasienter utføres av ansatte på sykehuset, og det er et paradoks. Her jobber sykepleiere på hotell og sykehus sammen, hvor altså gruppen i det private tjener langt mindre enn den andre, til tross for at de har samme utdannelse, sier Orlund.

– Det er jo veldig åpenbart at de hotellansatte sammenligner sin lønn med sykehusets lønn, legger hun til.


Streikestemning: Sykepleierforbundets lokaler sentralt i Oslo. Foto: Pål Velo

Avviser streikebryteri

Ifølge både Orlund og Reiten gir streiken konsekvenser. Eurest taper økonomisk og operasjonsprogrammet ved Oslo Universitetssykehus utfordres. De forventer, i likhet med Medirest, at pasienthotellet snart må stenge.

Sykepleierstreiken

Medlemsbedrifter som omfattes av uttaket:

  • Åstveit Helsesenter AS – NSF Hordaland.
  • Eurest Haukeland pasienthotell AS – NSF Hordaland.
  • Eurest Zefyr pasienthotell AS – NSF Nordland.
  • Eurest Ullevål pasienthotell AS – NSF Oslo.
  • Godthaab Helse- og rehabilitering – NSF Akershus.
  • Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS – NSF Troms.
  • Ringen Rehabiliteringssenter AS – NSF Hedmark.

Det har allerede vært streikens konsekvens i Bergen og Bodø. Flere hundre pasienter har derfor blitt sent hjem.

Direktør for kreftavdelingen for Haukeland Sykehus, Olav Mella, sa til mediet Fri Fagbevegelse i forrige uke at stenging i ytterste konsekvens kan gi fare for liv og helse.

Det avviser Orlund, som minner om at Eurest kan be NHO om dispensasjon fra streiken. Ingen slik søknad om dispensasjon foreligger enda, forklarer Orlund.

– Streiken har heldigvis ikke gått utover noen pasienter så langt, og vi anstrenger oss for at gjestene skal merke minst mulig, sier Medirest-direktør Kristiansen.

Han innrømmer at mangelen på resepsjonister påvirker gjestene.

– To ganger daglig vurderer vi nå om vi kan fortsette å holde hotellet åpent, sier han.

Han avviser at det har forekommet streikebryteri ved hotellet.

– Vi er en proff bedrift, som er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen NHO. Vi er opptatt av å spille etter spillereglene. Streikebryteri er jeg trygg på at ikke forekommer hos oss, sier Kristiansen.

Klar til langvarig streik

Ifølge Wenche Adele Reiten kan stenging av pasienthotellet medføre en risiko for at konflikten med NHO Service og Handel blir løst gjennom tvungen lønnsnemd.

– Men blir det langvarig streik, så er vi klare for det. Men det er vanskelig, også økonomisk, men vi tror på kampen. Vi kan holde ut lenge, sier hun.

– På sikt håper jeg streiken vil gi bedre kvalitet i tjenestene vi leverer. Til det trenger vi en lønnsvekst som gjør at vi kan rekruttere og beholde dyktige sykepleiere, avslutter Reiten.

Inntil videre er kun seks av 220 sykepleiere omfattet av pleie- og omsorgsoverenskomsten gjennom NHO Service og Handel tatt ut i streik i Oslo.