Wilhelm, Alexander og Inger fra Midtstuen skole mener at engasjement for å glede andre er viktig. Foto: Maren Kalleberg

Gledet beboerne på sykehjem

Mot til å glede-dagen ble markert over hele landet denne fredagen. Elever fra Midtstuen skole besøkte Smestadhjemmet for å underholde og servere.
Tirsdag, 27 november, 2018 - 10:19

Blant de tre MOT-skolene i Oslo hadde Midtstuen ungdomsskole et fullt program for den årlige Mot til å glede-dagen. Klasse 8D besøkte Smestadhjemmet, og hadde forberedt et innholdsrikt show og servering av kaker. Markeringen er med på å gjøre elevene modige og robuste i møte med framtidens utfordringer. 

Små tiltak har stor verdi

Regine Oen Hatten, kommunikasjonsansvarlig i MOT, forteller at de oppfordrer alle til å tenke enkelt. De minner unge og voksne på at det er små tiltak som skal til for å glede andre. Hatten er rørt av hvor mange som bidrar til å markere en dag hun mener har stor verdi.

– Vi ser at ungdommene blir veldig glade for å kunne bidra, og tar intiativ til å finne på ulike gledesaktiviteter. Jeg er stolt av alt ungdommene har gjort denne dagen, forteller Hatten. 


Elevene hadde forberedt sang, dans og pianospilling i flere uker før besøket. Foto: Maren Kalleberg

En viktig bevisstgjøring

Wilhelm, Alexander og Inger i klasse 8D mener at dagen minner dem på å glede de rundt seg. I tillegg har de selv fått mye positivt ut av å planlegge besøket. Det har vært en fin måte å bli bedre kjent med de andre i klassen. 

– Jeg synes det var en fin opplevelse, og det gjorde meg glad å se at mange lo og smilte av underholdningen, forteller Wilhelm. 

– Vi fikk glede noen på en annen måte enn vi vanligvis gjør, legger Alexander til. 


Beboerne på sykehjemmet satte pris på serveringen elevene stod for etter underholdningen. Foto: Maren Kalleberg

Gjør elevene robuste

MOT-lærer Richard Nicolai Prestegård er svært stolt av elevene i klassen. Han mener at markeringen er viktig av flere årsaker. 

– I tillegg til å bedre miljøet innad i klassen og på skolen, er markeringen med på å gjøre elevene mer robuste. De blir utfordret på å tørre å vise frem talentene sine, sier Prestegård. 

MOT-skolene i Oslo har et program kalt “Robust Ungdom”, som skal være med på å skape et varmere og tryggere samfunn.

– Vi ønsker å bidra positivt til utfordringer samfunnet står ovenfor, som rus, vold, kriminalitet, mobbing, psykiske vansker og utenforskap, og er overbevist om at det å styrke ungdommens robusthet er nøkkelen til dette, forteller Hatten. 


Richard Nicolai Prestegård forteller at en slik dag gir elevene erfaringer de kan dra nytte av. Foto: Maren Kalleberg