Reisende med 80-bussene har fått ny holdeplass i sentrum, og passasjerene har blitt plassert 350m bort fra Oslo S.

Har blitt flyttet vekk fra sentrum

Grunnet veiarbeid i Storgata har 11 busser fått nye midlertidige holdeplasser. Nå må passasjerene med 80-bussene gå 4 minutter for å komme seg til sentrum.
Onsdag, 7 november, 2018 - 11:53

Storgata er et ulykkesbelastet område, og grunnet et stort vedlikeholdsetterslep og et uoversiktlig trafikkbilde pusses den nå  opp. Etter at gata ble stengt for gjennomkjøring søndag 28.oktober har 11 linjer måtte flytte holdeplass, og dette har medført lengre reisevei både til fots og med kollektiv transport for passasjerene. Halvor Raknes (56) mener i tillegg at den nye holdeplassen ”Jernbanetorget” til 80-bussene er totalt villedende da den ligger 350m sørvest fra Jernbanetorget.

Føler seg nedprioritert

- Holdeplassen nærmest Oslo S ved ankomst sentrum er flyttet langt bort, nesten helt nede ved Rådhusgata, og det at den i det heletatt heter ”Jernbanetorget” er totalt villedende. I tillegg må to veier krysses, og ved mye trafikk tar dette ekstra mye tid. Jeg tar buss fra Ingiers vei 2-3 ganger i uka for å bytte til videre transport fra sentrum, forteller Raknes. Jeg vil også nevne at jeg har klaget på dette til Ruter, og jeg synes de forklarer godt hva som er grunnen til at min buss har måttet bytte holdeplass. Ruter beklager at den siste endringen i Storgata faller uheldig ut for Raknes. Bussene har måttet finne alternative reiseruter grunnet oppgradering av den underliggende strukturen som trengs for å få samfunnet til å fungere mer effektivt, meddeler de.

Butikken har blitt mer synlig

Eli Svardal, avdelingsleder for kirkens bymisjon, er derimot fornøyd med at den nye bussholdeplassen har blitt plassert utenfor Gaver med mening, en butikk som selger produkter de hardeste rusmisbrukerne i Oslo har produsert.

- Etter den nye holdeplassen kom utenfor butikken har flere lagt merke til oss, avslutter hun.


Eli Svardal, avdelingsleder for Kirkens bymisjon, er fornøyd med at den nye holdeplassen har blitt plassert utenfor butikken Gaver med mening. Foto: Sara Høines

Ruter ønsker holdeplass i Dronning Eufemias gate

Det er veiholder, Bymiljøetaten og Vegvesenet som bestemmer hvor det kan opprettes holdeplasser. Ruter foreslår alternative holdeplasser, men det er veiholder som til slutt tar avgjørelsen. Ruter ønsker en holdeplass i Dronning Eufemias gate nær Oslo S, men dette er det så langt ikke gitt tillatelse til. Vi setter pris på alle innspill, disse videreformidler til våre ruteplanleggere, skriver Ruter i svaret til Raknes.

- Heldigvis finnes det andre alternativer som å bytte buss i Bjørvika, men det beste hadde selvfølgelig vært et stopp utenfor Oslo S med direkte overgang til annen transport, legger Raknes til.

Verre for 30-bussene

- Det kan forøvrig nevnes at det er cirka 50 meter lenger å gå fra Jernbanetorget Q til T-banen enn fra Jernbanetorget P til T-banen, sier Sofie Bruun, pressekontakt ved Ruter. Det er mye verre for reisende med 30/31-bussene. Her er avstanden mye lengere, fra ca. 50m til 250m totalt, legger Bruun til.

Prosjektet er planlagt ferdig i 2021. Da er både trikketraseen og gata oppgradert med to nye holdeplasser, en i Hausmannsgate og en i Youngs gate. I tillegg skal også vann- og avløpsetaten gjøre store oppgraderinger på strekningen.