Overlege og nevrolog Anne Hege Aamodt på podiet for kampen om god hjernehelse. Foto: Marius Larsen

Hjernerådet advarer mot miljøgifter

Over de siste 25 årene har dødsfall med grunnlag i hjernesykdommer økt med nesten 37 prosent.
Onsdag, 21 november, 2018 - 19:25

Miljøgifter

Miljøgifter er kjemiske forbindelser som er lite nedbrytbare, kan hope seg opp i levende organismer/næringskjeden og er giftige.

Hentet fra Wikipedia.

Globalt er miljøgifter årsaken til over ni millioner for tidlige dødsfall, forteller Seniorforsker Oddvar Myhre fra folkehelse instituttet.
Under seminaret på rikshospitalet i går fremla noen av landets fremste miljøgiftforskere, den nyste forksningen på området. 

Klimagasser skader ikke bare planeten

Seniorforsker Espen Mariussen ved Norsk Institutt for Luftforskning (NILU), konkluderer sitt innlegg med at luftforurensing kan skade hjernen. Forskningen han presenterte viser til koblinger mellom miljøgifter i lufta og lærevansker, atferdsproblemer og reduksjon av hvit substans i hjernen.

Mor og barn


GIFT FOR BARN: Gro Dehli Villanger om miljøgifter og svangerskap. Foto: Marius Larsen

Forskeren fra folkehelseinstituttet, Gro Dehli Villanger, la frem om hvordan miljøgifter faktisk kan skade barnet allerede i morens mage.

Miljøgifter kan da skade barnet både i magen, gjennom morsmelken og ved utsettelse i ung alder, forteller hun til tilskuerne på Rikshospitalet.

140.000 kjemikalier

Det finnes 140.000 kjemikalier i dag, fem hundre av disse er produsert i store mengder og finnes i miljøet rundt oss, og bare halvparten av de er testet for helseeffekter, sier Seniorforsker Myhre.

218 av disse stoffene er identifisert som skadelige for hjernen, og 12 av de er bevist å være utviklingsskadelig, utdyper han.

Overlege med råd


OVERLEGE AVKLARER: Sunn og variert kost i kombinasjon med trening er det beste. Foto: Marius Larsen

Det finnes ingen produkter eller kosttilskudd du kan ta for å rense kroppen din mer effektivt, avklarer Anne Hege Aamodt for en i salen som spurte om ‘detox’-produkter.

– Det beste man kan gjøre, for en frisk kropp og et friskt sinn er å spise sunnt, variert og trene.

Overlegen anbefalte videre at for å minimere miljøgiftpåvirkning burde man spise kortreist mat, og oppsøke matvarer av merker kjent for god kvalitetssikring som svanemerket.  

 Folket og politikerne har våknet

Seminarets konferansier og styreleder i hjernerådet, Henrik Peersen sier at folket og politikerne har våknet. Bent Høie åpnet blant annet hjerneslagkampanjen høsten 2016, der han sa: «Nå er det hjernens tur”.

Regjeringen har i år lansert en nasjonal hjernehelsestrategi, og dette er Norges første.  


Miljøgifter har en liten økende trend i mediene de siste 5 årene, i norske og nordiske aviser. (Tall fra Atekst)

Trykk på tabellen for å se!