Skjermdump: https://notaminfo.com/norwaymap

Russland tester missiler i Norskehavet. «Vår reaksjon på en åpen provokasjon», sier Den russiske ambassaden

Mandag ble det kjent at Russland skal gjennomføre en missiltest utenfor Mørekysten 1., 2. og 3. november, samtidig som NATO-øvelsen Trident Juncture pågår for fullt i Norge. Den russiske ambassaden mener NATO truer stabiliteten i regionen.
Torsdag, 1 november, 2018 - 15:18

Russiske luftfartsmyndigheter har også varslet Avinor om en missiltest utenfor Finnmarkskysten 6., 7., 8. og 9. november. Det russiske øvingsområdet overlapper med området hvor NATO øver i disse dager. 

Trident Juncture

Norge er vertsnasjon for NATO-øvelsen Trident Juncture høsten 2018

50 000 soldater, 250 fly og 65 fartøyer skal delta i øvelsen

Alle NATOs medlemsland er med, i tillegg til Sverige og Finland

Journalen tok kontakt med Den russiske ambassaden i Norge for å få en kommentar om Russlands varslede missiltest i Norskehavet. Presseattaché Olga Kiriak skriver i en e-post: 

«Aktiviteter planlagte av Russlands Forsvarstyrker i den nærmeste tid som den russiske side har informert om på forhånd via tilsvarende kanaler er normal praksis og gjennomføres i samsvar med folkeretten.»


RUSSISK MISSILTEST: Det firkantede området i midten (merket med et blått 2-tall) er der den russiske missiltesten skal foregå. Skjermdump: https://notaminfo.com/norwaymap

Antirussisk karakter

På spørsmål om hvordan NATO-øvelsen Trident Juncture påvirker forholdet mellom Norge og Russland viser Olga Kiriak til en Facebook-post fra Den russiske ambassaden 26. oktober, hvor de referer en melding fra Avdeling for informasjon og media i Russlands Utenriksministerium. 

«Til tross for ganske klossete forsøk av representanter for alliansen og medlemsstatene på å fremstille en slik militær aktivitet som defensiv, er det åpenbart at denne demonstrasjonen av et kamppotensial er av tydelig antirussisk karakter. Under «Trident Juncture 2018» skal det faktisk utprøves i praksis de siste oppfinnelser til NATOs militære spesialister med sikte på å avskrekke Russland med makt under forhold som maksimalt ligner på vårt klima.»


FARLIG NÆR: Området hvor den russiske marinen skal teste missiler overlapper med NATO-øvelsen Trident Juncture sitt fareområde. https://notaminfo.com/norwaymap

Lørdag møtte omlag tusen demonstranter i en protestmarsj i Karl Johan mot NATO-øvelsen Trident Juncture. Presseattaché Olga Kiriak mener det er trist at demonstrantene ikke blir lyttet til:

«Når det gjelder demonstrasjoner av nordmenn mot NATO-øvelsen «Trident Juncture» som foregår i disse dagene, så er deres bekymringer klare for oss - de forstår riktig vår reaksjon på en åpen provokasjon og at det stilles til skue NATOs offensive kamppotensial i nærheten av grensene våre. Disse manøvrene er ødeleggende for tillit og stabilitet i regionen. Det er trist at meninger av disse menneskene ikke er tatt i betraktning av offisielle Oslo.»

Provoserer

Russlands Utenriksministerium er bekymret for at NATO-øvelsen foregår nærme den russiske grensen. 

«Vår bekymring ble ikke mindre etter at NATO ga oss informasjon om dette under møte i Russland-NATO-Rådet og under briefingen i rammen av OSSE Forum for sikkerhetssamarbeid i Wien. Ikke minst fordi antallet deltakende militære har «i siste øyeblikk» økt til 50 tusen og et atomdrevet hangarskip, slag- og amfibiegrupperinger fra US marine er blitt en del av øvelsene. Man kan heller ikke se bort fra at enkelte «Trident Juncture 2018»-elementer vil foregå på objekter bare 200 km fra den russiske grensen.»

Russiske myndigheter beskylder NATO for å komplisere den militærpolitiske situasjonen. 

«I de siste månedene har vi sett mange meldinger om overføring av NATO-landenes styrker og materiell til øvelsesområdet som gjerne minner om rapporter fra krigstiden. Og naturligvis opptrapper NATO-side en antirussisk informasjonskampanje for å rettferdiggjøre et så tvilsomt og provokativt handlingsmønster.
Dette påvirker negativt sikkerheten til alle, uten unntak, naboland, fører til å komplisere den militærpolitiske situasjonen og styrker ikke i det hele tatt innsats som gjøres for å utarbeide nye tillitsskapende tiltak i Østersjø-regionen», skriver Avdeling for informasjon og media i Russlands Utenriksministerium.

De ber om bekreftelse på at NATOs medlemsland er villige til å avspenne forholdet til Russland. 

«At alliansens deltakere deklarerer bestandig sin vilje til å lette spenningen og minske risiko fra den militære virksomheten har for lengst krevd en praktisk bekreftelse. Dette ville forutsette avkall på å forvandle Nord-Europa som tradisjonelt har vært et samarbeidsområde til en potensiell motstandsarena.»

Alt som normalt

Forsvarsdepartementet vil ikke kommentere uttalelsene til Den russiske ambassaden og Russland Utenriksministerium direkte. Ann Kristin Selbuvik, pressevakt i Forsvarsdepartementet, skriver i en e-post til Journalen: 


Ann Kristin Selbuvik, pressevakt i Forsvarsdepartementet. FOTO: Forsvarsdepartementet

«Det er vanlig at Russland driver med militær aktivitet i våre nærområder, også under øvelse der allierte land deltar. De varslede aktivitetene skjer i internasjonalt farvann og luftrom. Det er bra at øvelsene blir varslet iht etablert praksis. Fra norsk side tar vi dette til etterretning, og følger den russiske aktiviteten. I slike situasjoner iverksettes om nødvendig tiltak for å ivareta sikkerhet knyttet til aktivitet i de aktuelle farvann og luftrom, for å unngå potensielle ulykker.»