Industriarbeiderne i Oslo er fornøyd med den gode nyheten. Foto: Adrian Finstad

Industriomsetningen tilbake på topp

Etter å ha nådd bunnivået i slutten av 4. kvartal i 2016, har industriomsetningen nå tatt seg opp til et nivå høyere enn i 2013.
Onsdag, 7 november, 2018 - 15:16

Statistisk Sentralbyrå publiserte i dag en oversikt over sesongjusterte tall innenfor industriomsetningen. Disse viser en markant økning i omsetningen i Norsk industri. Fra 2. til 3. kvartal i 2018 har omsetningen økt med 1.9 prosent, og SSB skriver at “det var omsetningsveksten på eksportmarkedet som stod bak oppgangen.” 


Kilde: Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, Statistisk sentralbyrå.

 

Ulike bidragsytere

Ut i fra statistikken SSB har publisert kommer det fram at oljeraffineringen, samt kjemisk og farmasøytisk industri bidrog mest. Disse hadde en oppgang i perioden på 12 prosent. Denne veksten kan knyttes til høyere priser på raffinerte petroleumsprodukter, skriver SSB. 

Mens flere av de ulike næringsområdene holder en relativ stabil fremgang, kan en derimot se en tydelig nedgang i maskinindustrien siden 2015. Det sees nå på som positivt at denne når er på vei opp igjen. 

 


Kilde: Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, Statistisk sentralbyrå.