NY RAPPORT: Prosjektleder i ungdomsorganisasjonen Lightup, Gina Marie Lie, har sammen med Christine Alstad Grønlund skrevet rapporten «På tide med handling!». (Foto: Marianne Stensland)

Kritisk til regjeringens handlingsplan mot menneskehandel

Ny rapport fra ungdomsorganisasjonen Lightup mener regjeringen legger for lite vekt på forebyggende tiltak.
Fredag, 23 november, 2018 - 10:17

Ungdomsorganisasjonen Lightup, tidligere Freethem, har forebygging av menneskehandel som hovedvirksomhet. Organisasjonen ga nylig ut rapporten «På tide med handling!», som tar for seg regjeringens handlingsplan mot menneskehandel.

Prosjektleder i organisasjonen og medforfatter av rapporten, Gina Marie Lie, mener regjeringen legger for lite vekt på forebyggende tiltak. 

– Regjeringen har i stor grad fokus på etterretning og offeroppfølging. Det er selvsagt viktig, men vi mener at det også er nødvendig med forebyggende arbeid rettet mot befolkningen. Dersom folk får en større forståelse for hva menneskehandel er, vil antallet som benytter seg av denne typen tjenester trolig synke, sier Lie. 

– Nordmenn kan lite om menneskehandel

Hun mener at nordmenns manglende kunnskap om menneskehandel er viktig å få bukt med:

– Nordmenn kan lite om menneskehandel. I Skottland har de hatt gode resultater med et forebyggende informasjonsprosjekt. Det finnes lite forskning på området, slik at her bør vi benytte oss av erfaringer fra sammenlignbare land.

Lightup legger vekt på at økt kunnskap om menneskehandel kan bidra til å bekjempe problemet mer helhetlig og effektivt. Lie trekker blant annet fram ofrenes mulighet til å anmelde bakmennene:

– Dessverre ser man at ofrene for menneskehandel potensielt setter seg selv i fare ved å vitne mot bakmennene. Sakene er vanskelige å etterforske, og de blir ofte henlagt. I enkelte tilfeller har det også skjedd at ofrene har blitt anmeldt for lovbrudd de ble tvunget til å være med på. Det sender helt feil signaler mot de som er rammet, sier Lie.

Etterlyser økt satsing

Regjeringen har tidligere blitt kritisert for å somle med handlingsplanen, blant annet av nåværende nestleder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad. Ropstad leder nå KrFs forhandlinger om å gå inn i Solberg-regjeringen. 

Sania Khan er tredjekandidat på bystyrelista til KrF. Hun deltok på lanseringen av rapporten på Litteraturhuset torsdag 15. november. Khan bekrefter at KrF tidligere har vært kritiske til regjeringens handlingsplan, men at det først og fremst dreide seg om at den kom for sent: 

– KrF og KrFU har først og fremst kritisert regjeringen for at handlingsplanen kom sent, men også at den ikke sier noe om hvor lenge den varer og når ting skal oppfylles. Dette mener vi er nødvendig hvis man skal få noe fremgang i arbeidet.

Videre utdyper hun: 

– Det er definitivt mye som kan forbedres når det kommer til opplysningsarbeid og forebygging, der må vi satse på flere ressurser.

– Kjell Ingolf Ropstad kritiserte regjeringen for å somle med handlingsplanen mot menneskehandel i 2016. Hva tenker KrFU om at dere nå skal inn i den samme regjeringen?

– Jeg er enig i kritikken Ropstad kom med mot regjeringen i 2016, men det er noe jeg tror KrF kan forbedre når vi går inn i dagens regjering.

– Det er en kamp vi alltid må kjempe

Daniel Skjevik-Aasberg fra Unge Høyre sier at de har gjort mye for å bekjempe menneskehandel, men at man selvfølgelig ikke er i mål.

– Det er en kamp vi alltid må kjempe. Koordineringsenhet for ofre for menneskehandel i Politiet (KOM) utarbeider hvert år en årsrapport som regjeringen legger til grunn for sitt arbeid, sier Sjevik-Aasberg.

Han viser også til regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet, som ble lagt fram i fjor, og at Jeløya-erklæringen slår fast at kampen mot menneskehandel skal trappes opp.

Uenig i Lightups kritikk

Skjevik-Aasberg er også uenig i at regjeringen ikke følger opp det Lightup omtaler som forbedringspunkter:

– Høyre og regjeringen har iverksatt mange tiltak for å få bukt med menneskehandel og styrker både opplysningsarbeidet og forebyggingen. Ofre for menneskehandel i Norge kan i dag få hjelp fra mange aktører. Tiltak mot prostitusjon og menneskehandel har fått betydelig mer penger. Det samme har Kripos og politiet, som har fått penger til å etablere spesialiserte grupper mot menneskehandel i alle politidistrikt, sier Skjevik-Aasberg.

Rapporten fra Lightup er skrevet med støtte fra NORAD. Du kan lese rapporten HER. Regjeringens handlingsplan finner du HER