Inga Berge de Galvez, enhetsleder for Oslo plan- og bygningsetat, tar imot spørsmål fra de som bor i nærheten av militærleiren. Foto: Haakon Nesse Moreau

Diskuterer tredobling av Linderud leir

Forsvarsbygg har sendt inn søknad om å tredoble bruksarealet til Linderud leir. Byutviklingskomiteen var på befaring for å se på områdene rundt Forsvarets høyskole. Det er planlagt enten barnehage eller boliger i utkanten av forsvarets eiendom.
Mandag, 26 november, 2018 - 13:39

Forsvaret vil utvide Linderud leir for å samle flere kontorer innenfor diverse felt på ett sted. Det er foreløpig ikke lagt noen konkrete planer for hvilke av forsvarets avdelinger som flytter inn på Linderud leir. Arenaleder i Forsvarsbygg, Glenn Eugen Johansen, sier det er omlag 50.000 kontorer som brukes av forsvaret i Oslo i dag. — Det moderne forsvaret har fått flere hoder, dette fører til flere behov, sier Johansen.

Boliger eller barnehage


God kommunikasjon er viktig for alle parter. Fra venstre, Glenn Eugen Johansen i Forsvarsbygg, Lars Eivind Berge i Bydel Bjerke og Håvard Pedersen i Lillemarkas Venner. Foto: Haakon Nesse Moreau 

Det er lagt frem to alternativer i planene sendt inn til byutviklingskommiteen. Hovedforskjellen på de to forslagene er om det skal bygges en ny barnehage rett over gaten til militærområdet, eller om det skal bli et boligfelt. Underveis i befaringen ble det spurt hvorfor Forsvarsbygg ønsker å bygge boliger når det er behov for barnehageplasser i bydelen. Forsvaret mener det vil være tryggere med privatboliger enn barnehager, om det skulle oppstå en farlig situasjon.

 — I forslaget er det lagt frem planer om en barnehage med fire avdelinger. Når barnehagen er åpen vil det være flere personer til stede der enn hvis det bygges boliger, forteller Johansen. 

En bedre bydel 

Lars Eivind Bjørnstad i Bydel Bjerke vil minne byutviklingskommiteen på at de som bor her ønsker seg en bydel med gode kvaliteter. Det finnes ingen møteplasser for innbyggerne i Bjerke, forteller Bjørnstad.

— Kommunikasjon er viktig for å danne et fellesskap for naboene. Uten det kan konflikter lett bli større enn det de egentlig er. Han forteller at Bydel Bjerke har lagt frem 10-12 forskjellige forslag til møteplasser til Oslo kommune, men ingen av dem er tatt videre.

— Vi trenger et sted å møtes og øke den sosiale bærekraften, legger Bjørnstad til. 

Økt trafikk og støy

Inga Berge de Galvez, enhetsleder i byutbviklingskomiteen, var hovedrepresentant fra Oslo kommune under befaringen. På spørsmål om trafikksikkerhet og støynivå i området viste Berge de Galvez til utredelser gjort på oppdrag av Forsvarsbygg. Trafikken vil seksdobles på veien opp mot leiren, men trafikksikkerheten vil ikke minske nevneverdig. Bilveien vil forbedres og fortauene vil utvides langs veien. I planalternativet hvor det er foreslått barnehage, vil det bli problemer med trafikksikkerheten på grunn av henting og levering av barn. Dette mener Johansen i Forsvarsbygg kan unngås hvis det blir bygget parkeringsplasser ved barnehagen, men det er det ikke tatt høyde for i saksdokumentene. 


På gjerdet til lekeplassen, som vil få et økt støynivå, henger et stort gult forbudt-skilt inn mot forsvarets område. Foto: Haakon Nesse Moreau 

I saksdokumentene til Byutviklingskomiteen står det at lekeplassen ved Linderud leir vil bli en gul sone med tanke på støy. I gul sone vil en vanlig samtale mellom to personer begynne å føles anstrengt. Retningslinjene i Norge sier at gul sone er en vurderingssone til bygging av nye boliger.

— Jeg håper Forsvarsbygg tar høyde for dette, og tenker på støyskjerming, sier Berge de Galvez. 


Glenn Eugen Johansen i Forsvarsbygg håper å oppfylle ønskene til folk i nærområdet. Men han sier at etter hans betraktninger er det ikke alltid  siviles ønsker og militære behov forenes på en god måte. Foto: Haakon Nesse Moreau

Markas vaktbikkjer

Bak Linderud leir finner man et populært naturområde.

— Marka er værneverdig på grunn av det som vokser her. Det er mange som bruker friluftsområdet, derfor vil vi være vaktbikkjer som passer på at området ikke blir brukt på feil måte, sier Håvard Pedersen styremedlem i Lillemarkas Venner.

Han øsnker også at det blir lagt tilrette for bedre forbindelse med kollektivtrafikk.

 — I dag er det en del skolebusser som kjører hit, men det hadde vært flott å legge opp til at rutebussen også kan ha et stoppested her når veien allerede skal forbedres, sier Pedersen.