Anleggsarbeidet gjør at strekningen inn mot Hammersborgtunnelen blir en uunngåelig flaskehals. Foto: Janni Elena Hvidsten Evensen

Nødetaten blir hindret i Oslo sentrum

Ring 1 gjennom Hammersborgtunnelen, nederst i Pilestredet, er redusert til ett felt. På ettermiddagen er østgående retning en flaskehals, dette påvirker utrykningstjenesten i hovedstaden.
Tirsdag, 27 november, 2018 - 11:59

I august gikk startskuddet for det nye Tullinkvartalet. Kvartalet skal blant annet romme det nye juridiske fakultet, og etter planen skal det ferdigstilles i år 2021. Veien mellom det nye og det gamle jurdiske fakultetet har blitt redusert til ett felt, og i rushtrafikken er det en flaskehals. Dette gjør det vanskelig for ambulansetjenesten å komme frem. 

Fortløpende vurdering 

En av hovedårene som knytter øst og vest går gjennom Hammersborgtunnelen i Oslo. Dette er tunnelen som ligger nederst i Pilestredet, og som fører trafikken under Tinghuset og videre til sentrum øst. Stabsleder ved Ambulanseavdeling ved Oslo Universitetsykehus, Anders Halden, sier utfordringene bunner i konstant tilpasning. 

- Det er klart vi blir påvirket. Vi må tilpasse oss og tilrettelegge for den beste fremkommeligheten, sier han på telefon til Journalen. 

Kjente utfordringer

Videre forteller Halden at ambulansetjenesten har visse tilbøyeligheter som gjør det lettere, med tanke på fart og andre faktorer som bidrar til hurtigere fremkommelighet. Det finnes verre tilfeller, han gir eksempler til blant annet stengningen av Brynstunnelen og Nordbytunnelen.  

Journalen har ikke lyktes å komme i kontakt med Entra AS, som leder prosjektet i Tullinkvartalet.