Fra venstre: Lars Ruud, Tina Rødahl og Rune Molberg er med på å arrangere fakkelmarkeringen mot boligbygging i helsefarlige områder 4. desember. Foto: Karen Gjetrang

- Ny idrettsarena vil samle bydelene

Flere lokale ildsjeler, foreninger og politikere samler seg rundt forslaget om å stoppe planene om boligbygging i Ryensvingen.
Tirsdag, 27 november, 2018 - 10:05

Lokale ildsjeler i aksjonsgruppen Ja til Grønt og Varmt Manglerud har planlagt en fakkelmarkering for å synliggjøre at de er i mot boligbygging i helseskadelige områder. Fakkelmarkeringen foregår 4. desember i Manglerud skolegård. Ønsket er at det utvikles en idrett og kulturpark på Ryen i tett samarbeid med frivilligheten og skolene i bydel Østensjø, Nordstrand, Søndre Nordstrand og Gamle Oslo.

– Vi ønsker at dette skal bli et kollektivt knutepunkt som kan være med å binde alle bydelene i området tettere sammen. Slik som det er nå har Nordstrand, Søndre Nordstrand, Østensjø og Ekeberg kun en ishall på deling, forteller Tina Rødahl.

Manglerud Star, FAU Manglerud skole og rektor ved Manglerud skole har sammen med aksjonsgruppen, samlet seg om et forslag om å åpne idrett og kulturpark på en industritomt i Ryensvingen. 

– Det er helsefarlig å bo så tett på en så trafikkert vei og vi håper at tomten her heller kan brukes til å være et samlingssted for unge som har lyst til å drive med idrett og kultur, sier Rune Molberg, daglig leder i MS Hockey. 

På nåværende tidspunkt har ikke Oslo kommune et område som brukes for så mange typer idretter som det Ja til et Grønt og Varmt Manglerud foreslår med det nye flerbruksområdet. 


Det svært trafikkerte området ved Ryenkrysset er planlagt mer belastet i løpet av de neste årene. Foto: Karen Gjetrang

Ønsker en arena for mange tilbud og idretter

Tegningene har forslag til en arena for to isflater, fire curlingbaner, to eller tre allidrettshaller, hvor en hall kan dekke opptil femten ulike idrettsgrener, en av hallene kan konverteres til tech- og vitenskapsrom. Tomten vil også ha plass til en turnhall og en sosial arena hvor barn og unge kan oppholde seg før og etter trening.

– Det dukker stadig opp nye idrettsanlegg som er forbeholdt en idrett, her vil man ha mulighet til å drive med flere typer idretter, på den måten kan barn og unge i bydelene Østensjø, Nordstrand, Søndre Nordstrand og Gamle Oslo også bli kjent på tvers av både sport og bosted, sier Rødahl.

Tomten i Ryensvingen er markert som rød sone, dette vil si at området er helseskadelig å bo i, både på grunn av luft- og lydforurensning. 

– Møteplasser blir ekstra viktig når så mange bor i blokker. Vi må investere før utviklingen går feil vei. Ryen som ligger midt i et knutepunkt kan være med på å samle flere bydeler gjennom idrett og kulturtilbud til barn og unge, forteller Lars Ruud, FAU leder ved Manglerud skole.

Ifølge behovsplanen for idrett og kultur er Oslo dårligst i landet på antall idrettsanlegg per innbygger.

Emneord: 
Tags: