NY SKATTEMELDING: – Det er skatten som er vanskelig, og med det nye systemet håper vi at det blir enklere å forstå for folk, sier Beichmann. Foto: Astrid Stenvold

Ny og enklere skattemelding innføres fra 2020

HELSFYR: Må jeg betale eller får jeg ekstra penger til sommerferien? Hva skal jeg fylle inn? Og hva betyr egentlig alle tallene i skatteoppgjøret? Det vil Skatteetaten gjøre det enklere å forstå med ny versjon av skattemeldingen.
Onsdag, 7 november, 2018 - 13:41

I 2020 vil den nye skattemeldingen være klar for pensjonister og lønnsmottakere, og for næring i 2021.  

Prosjektleder for Dialogbasert skattemelding for formue og inntekt, Anette Beichmann, har en klar oppfordring til alle lønnsmottakere.  

– Det er viktig at alle leser og korrigerer skattemeldingen sin, og at de leverer skattemeldingen med riktig informasjon. Det gjøres feil hvert år, og det er ditt ansvar å sjekke at opplysningene stemmer.

Dialogbasert skattemelding  

Dagens nettbaserte skattemelding er bygget over samme lest som papirutgaven. Den papirbaserte skattemeldingen ble erstattet av en nettbasert utgave på slutten av 1990-tallet. Det ble da en jobb for å få folk til å gå over til den nettbaserte utgaven. I 2001 ble skattemeldingen levert elektronisk av over en halv million lønnsmottakere. Resten leverte papirutgaven. Skatteetaten skjønte tidlig hvor viktig det var å satse på det elektroniske. Det sparte dessuten de ansatte masse tid da de slapp å “punche” inn alt, noe som tidligere var en del av saksbehandlingen.  

Nå vil Skatteetaten gjøre det enklere for begge parter ved å innføre en dialogbasert skattemelding. Det vil si at når du fyller inn skattemeldingen din, vil du få en tilbakemelding der og da. For eksempel kan du bli spurt om du fremdeles leier ut samme leilighet som du gjorde i fjor, hvis du opplyste om det året før.  

– I den gamle løsningen får du ingen respons, dette er viktig for oss i det nye systemet. Det nye vil stille deg spørsmål underveis som vi ellers måtte stilt etter at du har sendt inn. Vi vil da ta kontakt med deg. Du sparer masse tid på å svare med en gang, og vi sparer tid. Hovedmålet med kommunikasjonen er at du ikke betaler for lite og ikke for mye, men riktig skatt. Det er det viktigste for oss, og en av hovedgrunnene til at vi ønsker å endre på skattemeldingen, sier Beichmann.  

Mest bekymret over ungdommer  

Det er nå under 100 000 som leverer skattemeldingen på papir. En skulle kanskje tro at det var den eldre generasjonen som sliter mest med å forstå hvordan en leverer skattemeldingen på grunn av det elektroniske, men realiteten er en annen.  

– De eldre har forholdt seg til disse skjemaene i mange år. De har satt opp en oversikt over sin egen økonomi i mange år - de har samlet alle lønnsslipper og bankutskrifter i alle sine arbeidsår - og kjenner derfor til systemet. Dere som er unge har aldri gjort det, og få av dere har vært inne og sett på hva vi vet om dere. Det bekymrer oss, sier hun og henvender seg til ungdommer og studenter.  

Hun legger til at det bekymrer dem at folk flest, og spesielt ungdommer, kun sjekker hvor mye de får igjen på skatten eller hvor mye de eventuelt må betale tilbake. De sjekker ikke selve skattemeldingen.  

Begge parter vil spare millioner av kroner  

Beichmann sier at det nye systemet vil være lønnsomt og sparsomt for begge parter, altså både for Skatteetaten og for de skattepliktige. Det nye systemet vil også sørge for en sikrere løsning, da folk i mye større grad vil fylle inn riktig informasjon med en dialogbasert skattemelding.  

– Vi bruker mye tid på å rette på at folk har fylt inn feil. Med det nye systemet vil vi spare saksbehandlingstid, og kan bruke tiden på for eksempel å fokusere på svart arbeid, sier Beichmann. 

Videre sier prosjektlederen at hele samfunnet vil spare penger og tid med den nye skattemeldingsprosessen.  

– Du vil få skatteoppgjøret ditt med en gang. Sånn som det er nå, får de første pengene i slutten av juni. Med det nye systemet vil du få det du har til gode etter et par ukers tid. Hvis du setter pengene i banken, vil du få renter. De er ikke høye, men likevel gjør det at de skattepliktige som gruppe kan få ca 100 millioner bare i renter. Det er en kjempegevinst. 

Hun forteller videre at det er andre gevinster som følger med det nye skattesystemet.  

–  Folk vil bruke mindre tid til å fylle ut hvis en gjør endringer. Da kan en bruke tiden på noe annet, og det har jo en verdi. Videre, er det også gevinster knyttet til den tekniske driften og forvaltningen, og at vi bruker mindre saksbehandlingstid på trivielle saker. I sum er det derfor et veldig lønnsomt prosjekt. Vi bruker mindre penger på å lage det enn det samfunnet kommer til å tjene, og vi regner med at vi vil gå i “overskudd” etter 2,5 år.  

Saken fortsetter under bildet.


SKATTBAR: Formålet med en dialogbasert skattemelding er at de skattepliktige betaler riktig skatt. Foto: Astrid Stenvold

– Ditt ansvar at opplysningene er korrekte 

Beichmann forteller at folk ofte retter opplysninger i skattemeldingen, og at det ikke er noen garanti at alt som er preutfylt er korrekt. Det er ditt ansvar som skattepliktig å sjekke at alle opplysninger er korrekte. Har du tastet inn noe feil, eller glemt å endre på noe som var feil før du leverte skattemeldingen, kan du få en straffeskatt.  

– Det er veldig viktig at folk går inn og sjekker skattemeldingen sin da det er feil i de data som innrapporteres til skatteetaten og som legges til grunn for skatteetatens utkast til skattemelding. Alt vi vet skal den skattepliktige ha fått opplysninger om fra den som rapporterer det til oss, enten på utskrifter eller ved at du logger inn i banken eller forsikringsselskapet og ser årsoppgaven din. Dersom noe er feil, er det ditt ansvar å rette på det. Vi får inn mange korreksjoner hvert år, og hvis vi får en korreksjon etter leveringsfristen er det du som har oppgitt feil. Da vil vi saksbehandle og sette skatten riktig.  

Tall fra 2017 (inntektsår 2016) fra Skatteetaten viser at i løpet av et år tar omtrent 272 600 kontakt angående spørsmål om skattemeldingen, og nærmere 50% av disse henvendelsene kommer i april, altså i skattemeldingsperioden. De mest vanlige temaene som det stilles spørsmål om er blant annet innlevering av skattemeldingen, skatteberegning og når skatteoppgjøret kommer. Med det nye systemet håper de å gi god veiledning på nett så de kan redusere antall henvendelser.  

– Vi jobber mye med klarspråk for at folk skal forstå alt som står i skattemeldingen. Men selv om formuleringene må være juridisk korrekte, prøver vi å skrive slik at alle som ikke studerer jus skal skjønne det, sier Beichmann.  

Hun legger til at skattemeldingen vil komme på engelsk og nynorsk i tillegg, og at det legges til rette for flere språk etter hvert.  

Gode tilbakemeldinger på test  

I september fikk omtrent 500 skattepliktige testet den nye utgaven av skattemeldingen. Målet var å få tilbakemeldinger på hvordan løsningen fungerer i praksis og hvordan den oppleves av brukerne. Der fikk de spørsmål om hvordan de opplevde løsningen knyttet til det de hadde fått se.  

– Vi har fått gode tilbakemeldinger både fra interne, altså de som har jobbet med løsningen, og fra de eksterne som fikk teste den ut. Tilbakemeldingene fra de eksterne var bedre enn de interne, så det lover godt, avslutter Beichmann. 

Tilbakemeldingene vil de bruke aktivt til å gjøre endringer i den nye skattemeldingen som lages nå. Noen vil få sjansen til å prøve denne på nyåret når de skal levere sin skattemelding for inntektsåret 2018.