Omstridt russisk miljøvernaktivist advarer Norge

Juristen og miljøvernaktivisten Andrej Talevlin ble av russiske myndigheter beskyldt for å være fremmed agent. Onsdag fortalte han om hvordan utslipp fra atomanlegget Mayak kan påvirke norsk natur.
Torsdag, 22 november, 2018 - 16:19

Under et arrangement i regi av Natur og Ungdom og Naturvernforbundet, fortalte den russiske juristen og miljøaktivisten Andrej Talevlin om atomanlegget Mayak i Russland. Talevlin har av russiske myndigheter tidligere blitt kalt fremmed agent. I følge han er utslippene fra Mayak helseskadelige, og fører til at områdene rundt nærmest er ubeboelige. Talevlin mener at russiske myndigheter holder tilbake informasjon om hvor farlig disse utslippene er.  

– En stor del av befolkningen lever på landsbygda, og driver med gårdsbruk og landbruk. Hver dag blir de konfrontert med det forurensede miljøet, sier han. 

Kan påvirke Norge

Ifølge Talevlin slippes radionuklider ut i elver og innsjøer rundt Mayak. Radionuklider er nuklider som sender ut radioaktiv stråling. Elva Techa, som skal være berørt, renner videre ut i tre elver. Den siste, elva Ob, renner ut i Nordishavet.

– Jeg vet at norske forskere har vært med i arbeidet hvor det ble funnet radionuklider fra Mayak i Nordishavet, sier han. 

Mener problemene bare flyttes

På spørsmål fra salen om hva Norge kan gjøre for å hjelpe, sier Talevlin at det finnes to muligheter. 

– Det første er at myndighetene kan informere befolkningen om de problemene som finnes. Det andre er at vi må være klar over at norske myndigheter er med på finansiere programmer som for eksempel flytter atomavfall fra Kola-halvøya til Tsjelabinsk. Vi må få de til å forstå at man ikke løser problemet, man bare flytter det til et annet område.

Emneord: