Aage Thor Falkanger (Sivilombudsmannen) innleder med en forklaring av De facto-isolasjon. Foto: Malin Seline Strandberg

Kritiserer omstridt praksis i fengsel

Isolasjon uten vedtak er et stort problem i norske fengsler. Politikere, fengselsansatte og jusstudenter vil se en endring.
Tirsdag, 27 november, 2018 - 12:42

Norske fengsler setter fanger i isolasjon uten vedtak, såkalt de facto-isolasjon. På tross av påviste skadevirkninger av dette fortsetter den utbredte praksisen. Nå vil politikere, fengselsansatte og jusstudenter se en endring. Jussbuss er et av tiltakene for rettshjelp som jobber med dette.

Reelt problem

Jussbuss er en forening og et rettshjelptiltak som drives av jusstudenter ved Universitetet i Oslo. 

– Vi arbeider med fanger og har erfart at de facto-isolasjon er et reelt problem for våre klienter. De nye budsjettkuttene gjør at problemstillingen er særlig aktuell, forteller foreningen.

Videre forteller de at det er mange som ikke er klar over at denne typen isolasjon foregår.

– Dette fører til mindre rettssikkerhet for den enkelte fange. Vedkommende mangler klageadgang på noe som oppleves inngripende og ofte er skadelig.    

Jussbuss ønsker blant annet at det innføres en lovfestet rett til mer enn åtte timer sosialisering hver dag, og at alle tilfeller av innsatte som nektes fellesskap loggføres. 


Publikum sitter midt i utstillingen “Fortell verden om oss” i Nobel Fredssenter. Foto: Malin Seline Strandberg

Journalen har tidligere skrevet om isolasjon i norske fengsler, og debatten har pågått siden Brennpunkt-dokumentaren “Fengslet og forlatt” ble vist våren 2018.


Debattpanelet. Fra venstre: Erling Fæste (assisterende regiondirektør i kriminalomsorgen region sør), Frida Melvær (H, Stortingets justiskomité), Petter Eide (SV, Stortingets justiskomité), Aage Thor Falkanger (Sivilombudsmannen), Farukh Qureshi (leder av Oslo fengselsfunksjonærers forening). Foto: Malin Seline Strandberg

Også mye bra

Frida Molvær (H) er ny i Stortingets justiskomité, og i følge henne selv veldig fersk i kriminalomsorgsfeltet. Hun har brukt store deler av sommeren og høsten på å besøke norske fengsler.  

– Jeg vil nyansere bildet litt, for det blir også gjort utrolig mye bra i norske fengsler. Isolasjon har vært et relativt stort tema, særlig etter dokumentaren “Fengslet og forlatt”. Jeg er veldig glad for at den har satt fokus på dette temaet. 

Hun forteller videre at det er politikernes plikt å ta fatt i denne problematikken. 

– Vi har en justisminister og en helseminister som ønsker å gjøre noe med disse forholdene, og derfor redusere bruk av isolasjon. Det ble nedfelt i Jeløya-plattformen å redusere bruk av isolasjon og ha større fokus på innholdet i soningen.  


Petter Eide kommenterer det som blir sagt til Aage Thor Falkanger. Foto: Malin Seline Strandberg

Glemt og oversett

Petter Eide (SV) i justiskomiteen mener dette er et viktig tema. Han bemerker også at de har grundig dokumentasjon på at dette skjer.

– Vi kan ikke ha det slik i norske fengsler, så hvorfor er det sånn? De siste årene har det blitt mindre og mindre penger. På statsbudsjettet i år er det kuttet 140 millioner kroner i budsjettet til kriminalomsorgen, sier han.

I følge Eide legges mindre fengsler ned og det kuttes i de ordinære fengslene.  

– Denne typen isolasjon skjer rett og slett fordi det er færre folk på post. Hovedmedisinen for dette er mer penger og flere ansatte.

Eide mener holdninger er en annen grunn til den utbredte bruken av isolasjon.

– Den politikeren som går ut og bejubler og er hyggelig mot de innsatte vinner ikke en eneste stemme fra det norske folk. Snarere tvert i mot. Dette er et av de områdene i politikk-Norge som er tilnærmet glemt og oversett, forteller han videre.  


Sunniva Yde Aksnes fra Jussbuss er en av arrangørene for denne debatten, og stiller spørsmål til panelet. Foto: Malin Seline Strandberg


Christian Valentiner er fasilitator og jobber med mennesker i endring. Han driver blant annet med dialog med innsatte i fengsler. Foto: Malin Seline Strandberg

Rehabilitering

Christian Valentiner er engasjert i temaet, og stiller seg skeptisk til hvorfor den innsatte ikke får en stemme i debatten. 

– Jeg opplever utrolig mange ressurssterke innsatte i norske fengsler. Hva gjør egentlig politikerne for å bruke disse for å løse problemene? 

Valentiner mener de ansatte i norske fengsler gjør en jobb med store hjerter, men med knappe ressurser. 

– Det handler ikke bare om å oppbevare mennesker, men om å rehabilitere dem.