OPPTATT: Tett parkering utenfor Sameiet 52 i Sandstuveien, hvor blant annet en sushirestaurant ligger. Foto: Simen Høseggen

Sykkelfeltplaner møter protester

Bymiljøetaten planlegger ny sykkelvei i Sandstuveien. Reaksjonene er delte.
Tirsdag, 6 november, 2018 - 14:30

Et sykkelfelt skal etableres i Sandstuveien. Det melder Bymiljøetaten i et skriv til områdets naboer.

Sykkelfeltet skal løpe fra Enebakkveien til Brattlikollen, i vestgående retning. Planene medfører at den uregulerte gateparkeringen i området blir omdisponert til sykkelfelt.

Forslaget skal gi syklistene, som har stor forskjell i hastighet fra bilistene i motbakke, et eget areal å ferdes på. Forslaget skal også redusere syklingsmengden på fortauet. Sykkelstien er planlagt å utgjøre første del av en lengre trasé som skal løpe mot Ekeberg, og sentrum. Den fremtidige veien skal også bidra til å etablere en sammenhengende øst–vest-sykkelforbindelse.

Har møtt protester

Planene har ikke kun blitt positivt mottatt. Sameiet Sandstuveien 52, sammen med et titalls næringsdrivende, protesterer på den planlagte fjerningen av parkeringsplassene langs Sandstuveien. Innvendingen kommer av at de allerede mener det er vanskelig å finne parkeringsplass til besøkende.

Styreleder ved sameiet, Philip D. Eliassen, vektlegger at sameiet ikke er negative til sykkelfelt.

– Vi ønsker sykkelfelt velkommen. Det vi er imot, er at de ønsker å fjerne parkering «med et pennestrøk», sier Eliassen, som frykter en negativ effekt på næringslivet.

– Men vi håper på en god dialog med Bymiljøetaten, og at vi vil finne en løsning som alle kan være enig om.

Et dialogmøte mellom sameiet og bydelen skal etter planen avholdes 16. november.

Bydelsutvalget positive

Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand har derimot stilt seg positive til planleggingen av sykkelfelt i området, og viser til bydelens egen plan om tilrettelegging for sykling til jobb, skole og fritidsaktiviteter. Selv viser bydelsutvalget til bydelens egen trafikkplan, hvor det i tiltak 59 står at «den eneste løsningen som kan sies å være en fullgod løsning for de syklistene og for de gående er at trafikantgruppene er fysisk atskilt ved bruk av kantstein, vegetasjon og høydeforskjell».

Bydelsutvalget foreslår også en vurdering av muligheten til å bygge om krysset ved Sandstuveien og Steingrims vei, og begrunner dette med at «bilister kommer i stor fart opp Sandstuveien fra E6, og kutter svingen inn i Steingrims vei».

Sandstuveien er en del av «Plan for sykkelveinettet i Oslo», og sykkelfeltet skal etter planen være ferdig høsten 2018.

Emneord: 
Tags: