SOSIALIST FOR NATO: Andreas Chr. Halse er daglig leder i Svenssonstiftelsen for faglige rettigheter. Foto: Erik Waatland / Medier24
Trident Juncture

Tidligere leder i Sosialistisk Ungdom kritiserer NATO-motstand

Andreas Chr. Halse var leder i Sosialistisk Ungdom frem til 2014. Nå kritiserer han venstresiden for å demonstrere mot NATO-øvelsen Trident Juncture.
Mandag, 5 november, 2018 - 14:24

NATO gjennomfører i disse dager den største militærøvelsen etter Berlinmurens fall, i Norge. Andreas Chr. Halse mener det er bra at Norges allierte øver på å forsvare norsk territorium. 

Trident Juncture

Norge er vertsnasjon for NATO-øvelsen Trident Juncture høsten 2018

50 000 soldater, 250 fly og 65 fartøyer skal delta i øvelsen

Alle NATOs medlemsland er med, i tillegg til Sverige og Finland

Kilde: Forsvarsdepartementet

- At soldater fra andre land fryser og lærer seg hva det vil si forsvare norsk territorium er bra. Skal vi ha en forsvarsallianse, må den øve.

Utdatert NATO-motstand 

Sosialistisk Ungdom (SU) og Sosialistisk Venstreparti (SV) har vært NATO-motstandere like lenge som de har eksistert. Andreas Chr. Halse mener det ikke er så interessant hva SV har ment om forsvarspolitikk de siste tiårene. 

- Jeg mener vi må se hva som er den beste løsningen for å bevare norske selvstendighet.

Russland svarte på NATO-øvelsen Trident Juncture med varsle en missiltest i Norskehavet 1., 2. og 3. november og utenfor Finnmarkskysten 6., 7., 8. og 9. november. Den russiske marinen har ennå ikke avfyrt noen missiler i de norske havområdene. Halse mener deler av venstresiden lar seg lure av russisk kommunikasjon.

- Noen mener at det at Russland svarer med økt militær aktivitet betyr at vi i Norge skal slutte å øve militært. Det mener jeg er absurd. 

NATO 

NATO er en forkortselse for North Atlantic Treaty Organisation (Den nordatlantiske traktats organisasjon)

NATO er en forsvarsorganisasjon som bygger på Atlanterhavspakten, undertegnet 4. april 1949 i Washington D.C. 

Forsvarsalliansen besto opprinnelig av 12 land, i dag har den 29 medlemsland, med USA som landet med størst militærkapasitet

Den mest sentrale bestemmelsen i Atlanterhavspakten er artikkel 5, som sier at et angrep mot ett eller flere medlemsland i NATO er et angrep på hele forsvarsalliansen 

 Jens Stoltenberg er NATOs generalsekretær

 NATO har hovedkvarter i den belgiske hovedstaden Brussel

 Kilde: Store Norske Leksikon

Halse mener vi må sette norsk forsvarsevne først. 

- For meg er det fornuftige at Norge fører en forsvarspolitikk som gjør at vi får en best mulig forsvarsevne, og at vi trener på vårt territorium med våre allierte.

Trumps lekesoldater

Lørdag 27. oktober møtte omlag tusen demonstranter til protestmarsj i Oslo mot Trident Juncture. Sosialistisk Ungdom var én av de 27 organisasjonene som stilte seg bak demonstrasjonen.  

Leder i Sosialistisk Ungdom, Andreas Sjalg Unneland, er ikke enig i kritikken fra sin forgjenger. 

- Denne øvelsen knytter Norge enda tettere til NATO. Vi trenger å være noe annet enn Donald Trumps lekesoldater, sier Unneland.

Sosialistisk Ungdom mener NATO-øvelsen i seg selv er en sikkerhersrisiko. 

- Øvelsen øker konfliktnivået med vårt naboland Russland, sier Unneland. 

For Sosialistisk Ungdom er NATO-spørsmålet en prinsippsak.  

- Vi har en prinsipiell motstand mot NATO. NATO forbeholder seg retten til førstehåndsbruk av atomvåpen, som ikke skiller mellom sivile og militære. De forbeholder seg også retten til å angripe andre land. For NATO er hele verden deres interesseområde, sier Unneland.   

Vil ha forsvar

Selv om Sosialistisk Ungdom er i mot norsk NATO-medlemskap, er de ikke i mot å bruke ressurser på det norske forsvaret.   

- Vi mener selvfølgelig at man skal øve på å forsvare Norge. Vårt alternativ er å bruke penger og ressurser og bygge opp det norske forsvaret, og heller samarbeide regionalt med land i Norden. 


SOSIALIST MOT NATO: Leder i Sosialistisk Ungdom, Andreas Sjalg Unneland: Foto: Sosialistisk Ungdom

Unneland tror mange har endret syn på NATO etter at Donald Trump ble president i USA. 

- Det er flere og flere som får øynene opp for at NATO har problematiske sider, spesielt når det er Donald Trump som har kommandoen. 

 

Emneord: 
Tags: