Noter i punktskrift ser ut som prikker. Foto: Miriam Alsvik

Vanskelig for blinde å få tak i noter

Internasjonalt prosjekt skal gjøre tilgangen til noter i punktskrift bedre.
Lørdag, 24 november, 2018 - 13:47

I dag er det veldig tungvint for blinde å få tak i noter. Å produsere et musikkstykke i punktskrift, også omtalt som blindeskrift, kan ta lang tid.

- I dag må man sitte og skrive inn notene manuelt. Det er både tidkrevende og dyrt, sier Arne Kyrkjebø, utviklingssjef i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB).

Kyrkjebø er leder for et internasjonalt prosjekt der målet er å gjøre tilgangen til punktnoter bedre. Det skal de gjøre gjennom å lage et dataprogram, der produksjonen av punktnoter skal gjøres så automatisk som mulig.


Arne Kyrkjebø er opptatt av blindes tilgang til noter. Foto: Miriam Alsvik

Drømmer om bedre tilgang

En av de som bruker noter i punktskrift er Ulf Nilsen. Han er blind, og jobber som organist i Lovisenberg kirke i Oslo.

- Drømmen hadde vært å få en maskin der man hadde kunnet putte inn notene på den ene siden, og så hadde det kommet ut som punktnoter på den andre siden, sier Nilsen.


Blinde musikere må lære notene utenat. Foto: Miriam Alsvik

 

 

Emneord: 
Tags: