– Hva vil vi ha? Rettssikkerhet! Når vil vi ha det? Nå! Ane Stø ledet kampropene 25. november. Foto: Tone Ingvaldsen

– Vi krever rettssikkerhet

Sex uten bevisst samtykke er voldtekt. Dette mener organisasjonene som deltok i fakkeltoget 25. november. De krever også at dette må defineres i norsk lov.
Tirsdag, 27 november, 2018 - 10:26

25. novemberinitiativet

- En gruppe satt sammen av representanter fra ulike organisasjoner

- Oslo Kvinnesaksforening, Kvinnegruppa Ottar, Kvinnefronten, Krisesentersekretariatet, Oslo Venstrekvinnelag, Oslo Venstre, Rødt Oslo er noen av organisasjonene som er med 

- Møtes en gang i året for å arrangere fakkeltog i forbindelse med FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner

FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner blir i Oslo markert med fakkeltog opp Karl Johan. I år gikk toget under parolen “Rettsikkerhet for kvinner nå”, og det er femte gangen fakkeltoget arrangeres. Det er 25. novemberinitiativet som arrangerer toget. 

 


Hege Løvbak leser oppropet Stopp voldtektene - døm overgriperne - kvinner krever fred, frihet og rettssikkerhet nå! . Foto: Tone Ingvaldsen

Hege Løvbak fra Oslo kvinnesaksforum leste opp oppropet som skulle overleveres til stortingspresident Tone W. Trøen (H). 

– Vi krever rettssikkerhet, innsats for holdningsendringer og at Norge reiser saken internasjonalt og at verdenssamfunnet tar ansvar. 

Tar saken videre

Etter å ha motatt oppropet kunne stortingspresident Trøen fortelle Journalen at hun skal ta med seg oppropet inn til Stortinget. 

– Dette oppropet handlet mye om rettsikkerhet og dermed er det naturlig at saken går til justiskomiteen, og så fortsetter debatten videre derfra, påpekte hun. 

På spørsmål om hvor viktig det er å motta denne typen opprop understreket Trøen at det er svært viktig. 

– En viktig del av Stortinges ansvar og rolle i demokratiet er å lytte til ytringer og meninger. Vi har høringer inne på Stortinget, men Eidsvoll plass fungerer som en vanvittig stor høringsarena i sammenligning, understreket Trøen. 


Stortingspresident Tone W. Trøen håper at tydelige ord og krav skaper endring, kunnskap og håp. Foto: Tone Ingvaldsen

Samles en gang i året

Styret i 25. novemberinitiativet består av representater fra ulike grupper. Ane Stø er leder for Kvinnegruppa Ottar og forteller at denne komiteene jobber i forkant av 25. november. Ellers i året jobber de med sine egne organisasjoner. 

– Det kommer ca. 300-400 deltakere hvert år, forteller Stø. 

Organisasjonene delte ut fakler til de oppmøtte. Stø understreker at det er effektfullt med fakler fordi toget syntes så godt oppover Karl Johan med flammer og kamprop. 

Se flere bilder nederst i saken.