Svært uvanlig massedød av fisk i Oslofjorden i Desember. Foto:昶廷 林/flickr(CC BY-SA 2.0)

Mer enn 100 kilo død fisk i Oslofjorden

– Jeg ble litt overrasket. Fisken er jo vanligvis sprell levende når den går i trålen, sier Geir Solhaug, lederen i Indre Oslofjord Fiskerlag.
Mandag, 21 januar, 2019 - 17:22

Geir Solhaug, lederen i Indre Oslofjord Fiskerlag, fanget mer enn 100 kilo død fisk i Desember. Slik massedød hører han og forskere sjeldent om. 

André Staalstrøm, forsker ved Norsk institutt for vannforskning (Niva), mistenker at det er oksygenfattig vann som er dødsårsaken. 
Niva får ikke ofte slike meldinger, og forkningsleder Mats Walday ved instituttet sier at det er grunn til bekymring. 

Vi mennesker bidrar til oksygenfattig vann med våre utslipp i fjorden, men forholdene har blitt bedre de siste årene med rensing, sier Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord.