Blant unge voksne flyktninger, som kom hit som enslige mindreårige, var 76 prosent sysselsatt i slutten av 2017. Foto: Thgusstavo Santana.

Positive tall for unge flyktninger

Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at tre av fire flyktninger i alderen 18-29 år, som kom til Norge som mindreårige uten foreldre, var i utdanning eller arbeid ved utgangen av 2017.
Mandag, 21 januar, 2019 - 15:13

Statistisk Sentralbyrå melder at 63 prosent av denne gruppen jobber heltid. De fleste kommer fra Afghanistan. 

20 prosent var under 15 år da de ble bosatt i en kommune, 40 prosent 15-16 år og 32 prosent ble bosatt som 17-åringer. 8 prosent var 18 år eller eldre ved bosetting.

Graf: Aktivitetsstatus per 4. kvartal 2017. Befolkningen, enslige mindreårige flyktninger og andre mindreårige flyktninger, 18-29-år: