Totalt 33 000 seler kan jaktes på i Vesterisen og Østisen. Foto: Silver Leapers / Flickr

2,5 millioner kroner til selfangst

Nærings- og fiskeridepartementet kommer med en tilskuddsordning for selfangsten i 2019. 2,5 millioner kroner bevilges til næringen.
Onsdag, 6 februar, 2019 - 14:40

I en pressemelding opplyser Bengt Ove Strifeldt fra KrF, Margunn Ebbesen fra Høyre, Steinar Reiten fra KrF og Andè N. Skjelstad fra Venstre om tilskuddsordningen. 

Målet med tilskuddet er å sørge for at en størst mulig del av totalkvoten for sel skal tas i 2019. Kvoten ligger på 26 000 sel i Vesterisen og 7000 sel i Østisen. Fiskeridirektoratet utbetaler tilskuddene.

Hele EU, og en rekke andre land, har sagt nei til import og salg av produkter fra selfangst. Dyrevernorganisasjonen  NOAH reagerer sterkt på at statlige penger skal benyttes i næringen.