Ubrøytet skolevei skaper frykt

Store snømengder har skapt utrygge forhold på skoleveien til Stovner skole. Foreldre og FAU har sendt inn bekymringsmeldinger til kommunen, men opplever å ikke bli hørt.
Fredag, 15 februar, 2019 - 13:27

Foresatte ved Stovner skole arrangerer gågrupper for elevene. I vinter har veien vært så utrygg at foreldrene ikke vil la barna gå alene til skolen. Snømengden har gjort at biler har kjørt på fortauet langs skoleveien, og dette har skapt farlige situasjoner.

–  Jeg er redd for sikkerheten, sier Stein Are Sellevoll-Klubbenes. Han har selv barn på skolen og mener at brøytingen på denne strekningen ikke prioriteres høyt nok.

– En måned for sent

Linn Schive er nestleder i FAU ved Stovner skole. De har forsøkt å få fjernet snøen på fortauet, og de har sendt inn bekymringsmeldinger og tatt kontakt med Bymiljøetaten. De fikk beskjed om at Stovner skole var prioritert 7.februar.

– Det er en måned for sent, sier Schive. Hun blir ofte forsinket til jobb fordi hun prioriterer å følge barna trygt til skolen.

Joakim Hjertum er seksjonsleder for veiforvaltningen i Bymiljøetaten. Han forstår at man kan oppleve at fortauene ikke blir prioritert godt nok. De jobber fortløpende med snøfjerning utfra kapasitet og sine prioriteringer.

 – Vi ser det totale behovet. Ønsker fra publikum, entreprenørene våre, andre brukere, og det vi ser selv. Så setter vi opp en liste over det vi mener er den riktige prioriteringen.

Alle har et ansvar

Schive forteller at foreldre har stått som vakter langs skoleveien for å sikre både trafikken og barnas sikkerhet. 

– Det har vært helt uutholdelig. Derfor har vi måttet stå vakter for å stoppe biler der barna går. Vi er foreldre med vanlige jobber, og vi har ikke kapasitet til det hele tiden. Vi prøver så godt vi kan, forteller Schive.

Hjertum forteller at det tar lang tid å kjøre vekk snø fra gatene i Oslo, men at de prøver å gjøre tiltak så langt det lar seg gjøre. Han legger til at alle som beveger seg utendørs har selv ansvar for trygge skoleveier.

– Både vi som tilrettelegger for infrastruktur, vi som har ansvar for drift-og vedlikehold, de som går på fortauene, og de som kjører biler, har ansvar for at alle kommer seg trygt frem og tilbake fra skole, arbeid og andre steder.