Foto: Pixabay

Døtre av innvandrere venter lenger med å få barn

Kvinner med innvandrerbakgrunn får sitt første barn senere enn kvinner uten innvandrerbakgrunn, viser en analyse fra Statistisk sentralbyrå.
Onsdag, 6 februar, 2019 - 14:28

Rapporten er basert på data for kvinner født mellom 1985 og 1998, og de fleste opplysningene er hentet fra Det sentrale folkeregisteret (DSF). 

Analysen konkluderer med at døtre av innvandrere får sitt første barn senere enn kvinner uten innvandrerbakgrunn, og at færre av disse derfor er mødre i 30-års alderen.