Nasjonale prøver blir gjennomført på 5., 8. og 9. trinn. Foto: Pixabay

Foreldres utdanning spiller stor rolle i resultater fra nasjonale prøver

Statistikk fra SSB viser at mange elever som skårer høyt på nasjonale prøver har foreldre med høyere utdanning.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 10:51

Undersøkelsen viser at 58 prosent av barn som ligger på laveste mestringsnivå, har foreldre uten universitets- og høyskoleutdanning. Av barna som er på det høyeste mestringsnivået, har 84 prosent foreldre med høyere utdanning. Tallene viser også at barna som skårer høyt på en av prøvene, gjør det ofte bra på de andre.