Mange møtte opp utenfor Stortinget for å støtte oppropet om flere ansatte i barnevernstjenesten. Foto: Malin Vindheim.

#HeiErna-kampanjen vekker stort engasjement

Statsminister Erna Solberg etterlyste i sin nyttårstale flere suksesshistorier fra barnevernet. Det har ført til kraftige reaksjoner fra barnevernsansatte og andre engasjerte, som resulterte i #HeiErna-kampanjen.
Mandag, 11 februar, 2019 - 19:55

Dårlig tid og for få ansatte fører til bekymring og sykemeldinger i barnevernet. Barnevernsansatte fra hele landet tar derfor nå et oppgjør med statsministeren. #HeiErna deles på sosiale medier i form av bilder og videoinnslag. 

Skal sloss for gjennomslag

Torsdag ble det avholdt en markering utenfor Stortinget i Oslo, og oppmøtet var stort. 

– Det er på høy tid at statsministeren og finansministeren begynner å lytte til de ansatte i barnevernet. Vi skal sloss for å få gjennomslag i kravene i denne kampanjen, sier partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes. 


Bjørnar Moxnes mener barnevernsansatte gjør den viktigste jobben i samfunnet, men samtidig får bøtter med kjeft. 
Foto: Malin Vindheim. 


SV-politikerne Freddy André Øvstegård og Inga Marte Thorkildsen var blant de som møtte opp på markeringen. Foto: Thale Heidel Engelsen. 

For lite tid 

Blant publikum var det både barnevernspedagoger, politikere, barnevernsbarn og andre engasjerte i saken, og entusiasmen var stor.  

Catharina Johansen er barnevernspedagog. Hun valgte en jobb i barnevernstjenesten fordi hun er stolt av velferdsstaten vår. 

– Jeg er ung, og har ikke jobbet mange år i barnevernstjenesten, men jeg har allerede fortstått at jeg kanskje ikke kan bli. Når jeg en gang selv får barn, vil jeg ikke måtte velge mellom dårlig samvittighet for de barna jeg jobber for, og for mine egne barn. Dette fordi tiden ikke på langt nær strekker til, sier Johansen. 


Barnevernspedagog Catharina Johansen mener samarbeid er nøkkelen til suksess. Foto: Thale Heidel Engelsen

For mange slutter 

En av fem norske saksbehandlere slutter i det kommunale barnevernet, viser ferske tall fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). I mindre kommuner slutter én av tre. Dette ble skrevet på facebook-arrangementet for markeringen av #HeiErna i Oslo. 

Sandrina Sandell er barnevernspedagog i akademikerforbundet, men også tidligere barnevernsbarn. Hun mener barnevernet burde være høyest på dagsordenen i Stortinget, og at det burde være et fast punkt på alle kommunestyremøter. 

– Det burde ikke være en eneste rådmann som ikke til en hver tid vet hvor mange barn han, eller hun, har ansvar for, sier hun. 

Trenger flere ansatte 

Stortingsrepresentant for SV, Freddy André Øvstegård, var en av de siste som talte under markeringen. 

– Vår oppgave sammen er å sørge for at de barna som blir utsatt for omsorgssvikt i hjemmet, ikke blir utsatt for et omsorgssvik av samfunnet som skal møte dem. De ansatte i barnevernstjenesten har ansvar for 30-40 barn i snitt. Da får vi ikke de suksesshistoriene som Erna etterlyser. Vi får flere utslitte ansatte og dårligere hjelp for hvert enkelt barn, sier Øvstegård.  

Han refererte også til tall fra Fellesorganisasjonen (FO), som viser at 80% av de ansatte i den kommunale barnevernstjenesten sier at de hadde for liten tid og for mange saker for å gjøre en god nok jobb.

– I 2011 beregnet den forrige regjeringen at vi trengte 1500 nye stillinger i den kommunale barnevernstjenesten. Da satte de i gang en opptrapping, som kom opp til nesten 1000 nye stillinger. De siste fem årene har det kommet 120 nye stillinger, og i statsbudsjettet for 2019, står det null, sier Øvstegård.

 

 

 

 

Det er ikke undersøkt om befolkningstallene for barn har endret seg de tre årene.