Kvinner sin lønn øker mest, menn tjener likevel omtrent 22 000 kr mer enn kvinner. Foto: Flickr/Sparebank 1

Lønnen øker, kvinner tjener fortsatt mindre enn menn

Statistikk fra SSB viser at lønnen for begge kjønn økte fra 2017 til 2018. Kvinner fikk økt lønn i alle de medberegnede sektorene. Likevel gjenstår det mye for at kvinner skal tjene like mye som menn.
Torsdag, 7 februar, 2019 - 12:02

Statistisk Sentralbyrå baserer sin statistikk på lønnsendringer i privat og offentlig sektor fra 2017 til 2018. SSB skriver på sine nettsider at statistikken er basert på «utvalgsundersøkelser i privat sektor og registerinformasjon i offentlig sektor».

Lønnen til kvinner i statsforvaltningen økte mest med 3,8 prosent mot 2,5 prosent økning hos menn i statsforvaltningen. Menn sitter likevel igjen med mest, de tjente seks tusen kroner mer i gjennomsnitt enn kvinnene i statsforvaltningen. Gjennomsnittet for privat og offentlig sektor viser at menn tjener 22 000 kr mer enn kvinner.

Forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Kjersti Østbakken mener det kan ta nærmere 100 år før vi får likelønn i Norge. Dette til tross for at kvinner har omtrent like mye arbeidserfaring som menn.