Innvandrere fra Afrika har lavest månedslønn, selv om de har mange flere arbeidsforhold enn de andre gruppene med høyere månedslønn. Foto: Steve Buissinne/Pixabay

Stor lønnsforskjell mellom innvandrere

Ny statistikk fra SSB viser at det er store lønnsforskjeller mellom innvandrere med ulik landbakgrunn.
Torsdag, 7 februar, 2019 - 10:27

Innvandrere fra Nord-Amerika og Oseania har høyest månedslønn. Dette er den minste gruppen med omtrent 300 arbeidsforhold, viser ny statstikk fra SSB. Innvandrere fra Afrika er en av de største gruppene med nesten 48 000 lønnsmottakere. Dette er gruppen som også har lavest månedslønn.