Den største gruppen som ikke bruker stemmeretten er menn med lav utdanning. Foto: Andreas Haldorsen, Wikipedia. CC BY-SA 4.0

Mange unge voksne bruker ikke stemmeretten

21,6 prosent av de stemmeberettigede ved stortingsvalget i 2017 brukte ikke stemmeretten, viser tall fra SSB. Tallene viser også at flertallet av førstegangsvelgere brukte stemmeretten.
Torsdag, 7 februar, 2019 - 14:24

Ved forrige Stortingsvalg var det 815 000 av 3 765 000 stemmeberettigede som ikke brukte stemmeretten. Det tilsvarer 21,6 prosent.

Statistikken fra SSB viser at den største gruppen som ikke bruker stemmeretten er menn med lav utdanning under 40 år, etterfulgt av menn under 40 år med videregående utdanning. Kvinner med videregående utdanning er også blant den største gruppen av hjemmesittere, altså de som ikke bruker stemmeretten. Blant de som ikke bruker stemmeretten tilsvarer dette den største gruppen. De utgjør 40 prosent av de som velger å være hjemmesittere.

Emneord: