På St. Hanshaugen i Oslo ligger en helsestasjon for ungdom. Denne er blant flere helsestasjoner i Oslo hvor tilbudet ligger godt tilrette. Foto: fotoarkiv fra Journalen.

Mangel på helsestasjon for ungdom

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at en av fem kommuner i Norge mangler tilbud på helsestasjon for ungdom.
Onsdag, 6 februar, 2019 - 14:36

Dette gjelder kommuner i mindre sentrale strøk, nærmere de tre nordligste fylkene og Møre og Romsdal. 341 av 426 kommuner har et tilbud om helsestasjon for ungdom, viser tall fra SSB via Kostra. 

Samtidig understreker SSB at selv om hver femte kommune mangler et tilbud om helsestasjon for ungdom, er 96 prosent av 13-20-åringer bosatt i kommuner med tilbudet.