Forskere og eksperter legger frem nye forslag for strategier i klimapolitikken fremover. Foto: FN / Mark Garten

Rapport om fremtiden for norsk klimapolitikk

En ny rapport fra SSB melder om utfordringene Norge vil møte på innenfor klimapolitikken fremover.
Mandag, 11 februar, 2019 - 12:37

SSB melder om rapporten “Significant and plausible futures - global surroundings of Norway’s climate strategies”. Den er et resultat av at 18 forskere og eksperter i 2017 deltok på et arbeidsseminar for å utforske ulike utfall for verdens utvikling fremover. 

Rapporten melder om ulike strategier Norge kan benytte seg av i fremtiden, og peker på hvilke faktorer som vil være avgjørende i måten Norge fører klimapolitikk på i fremtiden. 

Ekspertene konkluderte med fire retninger utviklingen trolig vil bevege seg. Rapporten konstanterer at både forskere og andre eksperter innenfor andre felt vil kunne ha bruk for disse antakelsene om fremtidens klimapolitikk.