Biblioteket i P48 lånte ut flest bøker i 2018. Foto: Jenny Stav

Ønsker å samle alle bibliotekene på OsloMet

OsloMet har i dag tre bibliotek i Oslo sentrum. Direktøren for læringssenter og bibliotek ønsker å samle alle bibliotekene til ett stort.
Tirsdag, 12 februar, 2019 - 11:23

Lars Egeland vil ha ett stort Universitetsbibliotek på OsloMet. Han forteller at ledelsen vil se nærmere på muligheten om å samlokalisere de tre bibliotekene på Pilestredet. På neste Studentparlamentsmøte skal de diskutere saken og se om flere synes det er en god idé. 

Må være tilpasset studentene

Leder for Studentparlamentet, Bjørn Harald Hegreberg Garborg skriver i en e-post at Studentparlamentet skal diskutere saken på møtet 5. mars.

– Det som er viktig for studentene, er at bibliotekstjenesten skal, i tillegg til å formidle forskning, kunnskap og kultur på en god måte, ha tilbud om kurs og veiledning for studentene. Om samlokalisert bibliotek er en god måte å få til dette på, vet vi lite om før parlamentet har sagt sitt og før biblioteksprosjektet er ferdigstilt.


Lars Egeland, direktør for læringssenter og bibliotek, mener det kan være lurt å se på mulighetene for ett stort Universitetsbibliotek. Foto: Jenny Stav

Egeland forteller at antall studenter og ansatte har økt etter at OsloMet ble universitet, det har blitt trangere, og studentene ønsker flere leseplasser. 

Ulike meninger hos studentene

Det er delte meninger om et samlet bibliotek fra studentene Journalen har snakket med. Lærerstudent Ingeborg Seim Grøvlen synes dagens ordning er god, og synes bibliotekene er oversiktlige og lette å bruke. 

– Jeg bruker biblioteket i P48 aller mest og det er veldig greit, jeg synes at store bibliotek kan bli uoversiktelig, forteller Grøvlen. 

– Jeg trenger mange ulike artikler og pensum, og da må man vandre rundt for å hente og få tak i det, så for min del ville jeg hatt ett stort, sier Vetle Rygh.

Hør hva flere studenter mener:

– De fleste studentene jeg har snakka med er positive, forteller Egeland.

Ønsket til Egeland er at biblioteket skal bli en bedre arbeidsplass for studentene, hvor de kan benytte seg av forskjellige hjelpemidler og tjenester.

– Det bør være et sted hvor de kan spørre om hjelp, har tilgang til printer, kopimaskin, skanner og lignende. Det bør ikke være sånn at folk sitter på forelesning og lurer på om de skal gidde å gå på biblioteket. De bør heller sitte på biblioteket og lure på om de skal gidde å gå på forelesning, avslutter han.