Ønsker endring: Regjeringen ønsker å gjøre adopsjon mer tilgjengelig. Foto: Vladimir Pustovit / Flickr

Regjeringen ønsker å gjøre det lettere å adoptere

Et høringsforslag fra regjeringen foreslår å gjøre kravene for adopsjon mer fleksible.
Mandag, 11 februar, 2019 - 12:23

1. Juli 2018 trådte den nye adopsjonsloven i kraft. I forskriften står det at det skal stilles strengere krav om at søkere for adopsjon skal utredes og godkjennes for adopsjon av både ett barn under 5 år, samt søskenpar. 

Barne- og likestillingsdepartementet har nå sendt et høringsforslag hvor de ønsker en endring i adopsjonsforskriften.

De ønsker å endre den slik at det fortsatt skal være de samme rammene for søknaden, men at de som ønsker det kan bli utredet og godkjent for adopsjon av kun ett barn under 5 år. 

Kilde: Regjeringen