Norstats barometer viser rødgrønt flertall. Kilde: Norstat. Grafisk fremstilt av Kjetil Stoveland.

Regjeringspartiene stuper på måling

Dersom stortingsvalget hadde vært i dag, ville ikke dagens regjering fått flertall, ifølge en meningsmåling fra Norstat. Høyre er likevel ikke bekymret.
Mandag, 11 februar, 2019 - 11:30

Målingen viser at Høyre har størst nedgang med 4,1 prosentpoeng, og står dermed på 22,9 prosent. Både Krf og Venstre ligger under sperregrensen på henholdsvis 3,4 og 2,6 prosent.

Parlamentarisk leder i Høyre Trond Helleland sier at målingen viser at Høyre har mange velgere som er usikre på partiet sitt. 

– Vi skal vise at vi fortjener deres stemme. Nå er arbeidsledigheten lav, helsekøene kortere, og elevene lærer mer i skolen. I tillegg binder vi by og bygd sammen med vei og jernbane, noe som er aller viktigst for distriktene, skriver Helleland i en e-post til Journalen.

Politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand mener det har blitt uklart hva som er Høyres avtrykk i regjeringsplattformen.

– Høyre har navigert på en måte som har kostet dem velgere, spesielt i abortsaken, men også i kompromisser, som blant annet kritikken mot handlingsregelen. Mange Høyre-velgere lurer på hva som er Høyres avtrykk i regjeringsplattformen. De må hele tiden gi, og det har blitt litt utydelig hva Høyre-velgerne får igjen for at Høyre sitter i regjering, forteller Sand til Journalen.

Regjeringen hadde mistet flertallet

For å danne regjering kreves det flertall på Stortinget. 85 representanter kreves for å få flertall. Dersom målingen hadde blitt valgresultatet i stortingsvalget, hadde de rødgrønne, (AP, SV og SP), fått 90 representanter på Stortinget. Dersom de hadde fått med seg Rødt og MDG, hadde de fått 100 representanter.

Partisekretær i Arbeiderpartiet Kjersti Stenseng forteller at den siste målingen er positiv for Arbeiderpartiet. 

– I de siste målingene har vi økt jevnt og trutt. Vi har hatt et par målinger under 30 prosent og et par målinger over, så det er en god måling for oss. Samtidig så taper regjeringspartiene ganske mye, de fleste målinger viser rødgrønt flertall, forteller Stenseng. 

Hun tror mye av grunnen til at regjeringspartiene faller på målingen, er spørsmålet om endring i abortloven.

– De innskrenker rettighetene til kvinner om å bestemme over egen kropp. Det har vært ganske mye kaos, uenighet og sprik blant de fire regjeringspartiene i politiske saker. De vil finne sammen fordi de vil beholde makten. Det er en dårlig start for den nye regjeringen. Det sier velgerne klart fra om, mener Stenseng.

Høyre er ikke bekymret

Trond Helleland er imidlertid ikke bekymret over målingen. Han mener ikke at Erna Solbergs regjeringsprosjekt har mislyktes.

– Vi har fått til en bred borgerlig samling rundt et spennende politisk prosjekt. Nå skal politikken settes ut i livet. Det tror jeg vil skape gode resultater. Jeg opplever ikke at rødgrønn side har et styringsdyktig alternativ til dagens regjering. De spriker i alle retninger, spennet mellom SP og MDG, SV og Rødt er enormt, svarer Helleland. 

Lars Nehru Sand mener regjeringspartiene i større grad må få frem at de har et felles mål.

– Nå er det fire partier som ikke har vunnet noen valg, de har ikke noen seiershistorie. Det er en frykt blant alle partiene at de har gitt for mye for å få med de andre. Det må de motbevise i budsjettene og sakene som kommer opp i Stortinget, forteller Sand. 

Sand tror den norske befolkningen kan være skeptisk til at de fire partiene skal samarbeide.

– Jeg tror det er derfor mange har satt seg på gjerdet. De lurer på hvor mye sitt parti måtte ofre for å komme med i regjering. Det tror jeg velgerne må få tydelig svar på inn mot fremtidige valg, avslutter Sand.