Nedgang: Møre og Romsdal politidistrikt mener de nye reformene kan være noe av årsaken. Foto: arkivfoto

Tilliten til politiet svekket

Mandag ble fjorårets innbyggerundersøkelse presentert. Den viser at tilliten til politiet har gått kraftig ned.
Onsdag, 6 februar, 2019 - 16:08

Tilliten til politiet er lavere enn den har vært de siste 4 årene, ifølge innbyggerundersøkelsen for 2018. 77 prosent av befolkningen har ganske eller svært stor tillit til politiet, mens i 2017 hadde 83 prosent det samme. 

Blant de med dårligst resultateter var Møre og Romsdal politidistrikt. De peker på de mange reformene og endringene politiet har gjennomgått som en viktig faktor for hvorfor tilliten er svekket. Politidistriktet mener de ikke har vært flinke nok til å fortelle folk om den positive effekten reformene har hatt, og at ting kommer til å ta tid.

Emneord: