Hvor mange ulver som skal skytes hvert år er et omstridt tema. Foto: Erik F. Brandsborg, Aktiv I Oslo.no / Flickr

Ulovlige vedtak i ulvedebatten

Rovviltnemndene i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark, gjorde i forrige uke et vedtak om å øke lisensfellingskvoten utenfor ulvesonen med fire dyr. Dette strider med Klima- og miljødepartementets bestemmelser.
Onsdag, 6 februar, 2019 - 14:59

I følge en artikkel fra World Wide Fund for Nature (WWF) har rovviltnemndene økt lisensfellingskvoten utenfor ulvesonen med fire dyr. De ble på forhånd informert av sekretariatet deres om at de ikke hadde lov til dette. Hver nemd har et sekretariat bestående av ett fylkesmannsembete Miljødirektoratet har plukket ut. Rovviltnemndene har ikke myndighet til å fatte et slikt vedtak, da det strider med Klima- og miljødepartementets bestemmelser.

Generalsekretær i WWF, Bård Vegar Solhjell, mener dette er et forsøk på å øke konfliktnivået i ulvesaken. 

 

Emneord: