Oslos nye klimabarnehage går i strømpluss

Kliden barnehage skulle bli den første kilmabarnehagen i Oslo. Men før den var ferdigstilt, sto også andre klimabygg klare. Det synes utbyggerne i Omsorgsbygg er bra.
Fredag, 15 februar, 2019 - 13:09

Første spadetak for nye Kilden Barnehage var i 2015, kort tid etter at byrådet hadde erklært at fremtidens kommunale bygg skulle være energiproduserende «plusshus».

Omsorgsbygg, ansvarlig for Oslos formålsbygg, hadde samtidig fått i oppdrag å finne 3000 nye kommunale barnehageplasser.

Kilden Barnehage på Bjerke ble prosjektert av Omsorgsbygg som den første på veien mot å oppfylle byrådets krav til miljøvennlige bygg og flere plasser til byens minste.

I dag står barnehagen klar med plass til 216 barn.

Halverte klimagassutslipp

Byggeplassen på Bjerke har vært fri for bruk av fossile brennstoffer. Tak og vegger er konstruert sammen til en beskyttende «værhud», og toppmoderne ventilasjons- og varmeanlegg gir et minimalt energiforbruk.

De integrerte solcellene på taket, som i vintermånedene er dekket av snø og is, sørger for at bygget går i pluss når energiregnskapet gjøres opp. Dermed kan bygget gi mer strøm tilbake til el-nettet enn det har brukt. 

Kilden barnehage har derfor halvparten av klimagassutslippene sammenlignet med konvensjonelle byggeprosjekter. Det har gitt bygget «Excellent» – den neste høyeste karakteren i Norges eneste miljøsertifisering av bygg, kjent som BREEAM NOR.


På vinterstid dekkes taket på Kilden barnehage av snø og is. FOTO: Pål Velo

Har vært en læringsarena

Det ble raskt klart at Kilden, som var tenkt ferdig først, likevel ikke ville bli den første klimabarnehagen i Oslo.

Forskrifter, regler og nedriving av eksisterende bygg forsinket prosessen, forklarer Kildens prosjektleder i Omsorgsbygg, Espen Mikkelsen.

I forrige uke presenterte han prosjektet på Osloregionens konferanse for klimainnovasjon.

Erfaringene fra prosjektet har likevel brøytet veien for de andre plusshus-prosjektetene som etterhvert har dukket opp i byen.

– Det gode er at vi i dag har bygget åtte plusshus-barnehager, og syv nye er på vei. Det vil jeg kalle gode nyheter, sier han til Journalen.

Osloregionen, en samarbeidsallianse mellom 67 kommuner rundt Oslo, har også satset stort på plusshus de seneste årene. Også her har Kilden Barnhage inngått som et foregangsprosjekt, sammen med 50 andre bygg.

I dag står 49 av disse klare. Utover barnehager, er flere av Osloregionens plusshus sykehjem, kontorbygg, boligprosjekter og idrettsannlegg.

Bekymret over anleggsdiesel

Osloregionens leder, Raymond Johansen (Ap), som også leder byrådet i Oslo, mener utslipp fra bygg er undervurdert som en årsak til klimaproblemer.

Når det gjelder det kommunale kravet om fossilfrie byggeplasser sier Johansen at kommunen er i rute.

En kommunal rapport fra 2018 slår fast at byggherrene primært har løst dette ved å bytte ut diesel med drivstoffet HVO Diesel 100, som lages av enten vegetabilsk olje eller animalsk fett fra slakteavfall, og tilføres hydrogen.

Utslippene fra HVO diesel er en tredjedel sammenlignet med konvensjonell diesel. 

– Men kommunen står kun for fire prosent av Oslos bygg. Våre tiltak hjelper lite uten samarbeid med private aktører, sier han og legger til:

– Jeg er bekymret for den store økningen i bruk av anleggsdiesel på byggeplasser. Her må det hardere tiltak til, avslutter Johansen.

Anleggsmaskiner står for 30 prosent av utslippene fra transportsektoren i Oslo, ifølge kommunens egne tall.