SHoT-undersøkelsen

Én av fire sextrakasseres

Studentene utsettes mest for verbal trakassering, uønsket kyssing og berøring, ifølge SHoT-undersøkelsen.
Mandag, 11 mars, 2019 - 13:52

SHoT-undersøkelsen er initiert av Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit), Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen).

Den store helse- og trivselsundersøkelsen for studenter er i 2018 gjennomført for tredje gang, men for første gang har studentene også blitt spurt om seksuell trakassering. 

Rapporten er klar

I undersøkelsen ble studentene spurt om hvorvidt de har opplevd seksuell trakassering i ulike former, som verbal trakassering, uønsket kyssing og berøring og nærgående blikk og kroppsbevegelser. Litt over 50 000 studenter fra Norge og utlandet besvarte undersøkelsen, der 69,1% var kvinner og 30,9% var menn.

Av rapporten kan man lese at 24,1% av respondentene har oppgitt at de har blitt utsatt for seksuell trakassering. Det utgjør 31 % av de kvinnelige studentene som svarte, og 8 % av de mannlige studentene. De hyppigst rapporterte formene for seksuell trakassering var verbal trakassering og uønsket kyssing og berøring.

 

 

Graf: Seksuell trakassering, prosentandel som oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering i en eller annen form totalt og for hver av formene for seksuell trakassering stratifisert etter kjønn. 

 

– Høye tall

Tallene fra rapporten, som også deles inn i regioner, viser at studenter ved Universitetet i Oslo (UiO), i noe større grad enn landsgjennomsnittet rapporterer om seksuell trakassering. Her er det 28% av studentene som melder om uønsket tilnærming av seksuell art. 

– Jeg synes det er høye tall. Vi må innse at det kan være underrapportering av seksuell trakassering innen akademia, og at problemet kan være betydelig større enn vi kjenner til. Derfor vil vi fortsette å jobbe med tydelige retningslinjer og holdninger, både overfor studenter og ansatte, sier rektor ved UiO, Svein Stølen, til Aftenposten. 

Nulltoleranse for seksuell trakassering


Seksjonsleder i SiO Helse, Anne Karin Mullally. Foto: Melinda Haugen

– Det å bli utsatt for krenkende atferd kan gi en opplevelse av maktesløshet og tap av kontroll, skriver psykologspesialist og seksjonsleder i SiO Helse, Anne Karin Mullally i en e-post til Journalen. 

Mullally forteller at vi har ulike forutsetninger for å si ifra når noen har krysset en grense man selv har satt, men at vi selv må være tydelige i å uttrykke hva som akseptabelt for oss eller ikke.  

– Vi må tåle normal og påregnelig atferd, men dersom en student opplever en annens oppmerksomhet som krenkende eller plagsom er det viktig at den det gjelder blir gjort oppmerksom på at han/hun har krysset din grense, fortsetter hun. 

Mullally sier at det skal være nulltoleranse for seksuell trakassering på studiestedene, og at Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) tar slike hendelser på alvor. 

– Studenter som har blitt utsatt for seksuell trakassering har varslingssystemer på sine læresteder og studentombud som kan være behjelpelige med hvordan de skal forholde seg til hendelsen, sier hun.

SiO Helse tilbyr også gratis behandling for studenter hos deres egne psykologer og terapeuter, både individuelt og i grupper.