Illustrasjonsfoto: Carol Vergotti, flickr.com, CC BY-NC-SA 2.0.

Nordmenns cannabisbruk øker

I fjor var det flere i Norge som brukte cannabis enn for to år siden.
Mandag, 4 mars, 2019 - 12:35

I 2018 brukte over 266 000 mennesker i Norge cannabis, ifølge fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Dette er en økning på 2 prosent fra 2016.

I Norge er det ulovlig å bruke og oppbevare cannabis i små og store mengder. Dette kan straffes med bøter eller fengsel i opptil 6 måneder ifølge Legemiddelloven paragraf 24.

Av cannabisbrukerne er de fleste menn. Sammenlignbart var 85 prosent av straffede for narkotikalovbrudd i 2016, menn. Aldersgruppen 30-39 år var overrepresentert.

Emneord: