Tall fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) viser at 14 prosent av grunnskolelærere svarer at de blir utsatt for vold eller trusler i arbeidet. Foto: Wikipedia

Skolene er dårlige til å håndtere vold og trusler

En ny rapport fra Arbeidstilsynet viser at barneskoler svikter når det kommer til håndtering av trusler og voldsepisoder.
Onsdag, 20 mars, 2019 - 13:56

93 barne- og ungdomsskoler på Østlandet har blitt gransket av Arbeidstilsynet. De urovekkende funnene viser at 9 av 10 skoler ikke har gode nok rutiner for å forbygge vold og trusler. Det ble også avdekket at de ansatte ikke får god nok opplæring og øvelse i hvordan vold og trusler på arbeidsplassen skal forebygges.

– Problemene er helt klart størst i barneskolen. Det vi ser er at lærere i økende grad er utsatt for vold fra elever. Og vi har sett en fordobling fra 2005 til 2018, sier Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, til NRK.